Devlet, Hukuk, Katliam

Altı aylık ateşkes sonrası İsrail Devleti Gazze’ye saldırır ve nakbah başlar. Dört yüzden fazla ölü, bine yakın yaralı (yazının yazılış tarihinde kara harekatının devam etmesinden ötürü sayılar kesin olmayabilir). İsrail Devleti’nin savunma bakanı çıkar ve 100 ton bombayı birkaç gün içinde abluka altındaki topraklarda yaşamaya çalışan insanlara boşaltmayı pişkinlikle meşru göstermeye çalışır. Filistinlilerin sistematik bir biçimde yaşamları, evleri, kültürleri ve toprakları yerle bir edilir.

Efendilerin ‘kendi ahlak anlayışlarına dayanarak verdiği hükümler, toplu katliamlara, hastalıklara ve telafi edilemeyecek insani kayıplara yol açsa bile doğru ve adildir’ nasıl olsa. Öyle ki bu kararlar, devletler sistemini bir arada tutan ve bu devletleri bağlayıcı niteliği olan (altına imza atan devletler için; İsrail Devleti de imza atmıştır) BM kararlarını hiçe sayar. Burada vurgulanmak istenen bu kararların insancıl, mükemmel vs. niteliği değildir (ki tam aksinin doğruluğu savunulabilir). Asıl gözler önüne serilmek istenen devletlerin bu çelişkili tavrıdır; iktidarın meşruluğunu, bağlı olduğu insan hak ve özgürlüklerine saygılı ‘aşkın hukuksal metinlerden’ aldığını iddia edip işine gelmediğinde bu kutsal metinleri karşısına almasıdır.

Bu çelişkili tutum “devlet”in özelliğidir. Devlet otoritesine boyun eğenlerin rıza göstermesi için kullanılan bu “meşruluk yasaları” olağanüstü durumlarda ihlal edilir. Bahsi geçen durum, devletin herhangi bir durumu olağanüstü diye niteleyip nitelememesi keyfiyatına göre değişir.

Devletler, her şeyden önce idari ve askeri örgütlerdir. Onun mantığını belirleyen olgular arasında ekonomik sistemin yanı sıra, iktidarın, kolluk kuvvetleri tarafından doğrudan uygulanabilmesi de yer alır. Savaş ve savaşa hazırlık için gereken iktisadi kaynaklar ve örgütsel becerinin geliştirilmiş olmasının anlamı, Weber’in devletle ilgili ünlü tanımında varlık bulur: Şiddeti bir araç olarak kullanma yetisine sahip bir örgütlenme…

Devletlerin otoritesinde yasallık ya da meşruluk arayanlara bir cevaptır Gazze. Devleti ve onun hukukunun üstünlüğü ilkesini kutsallık duygusuyla benimseyen ve savunmaya çalışanlara cevaptır Gazze. “Egemen” iktidar olarak devletin, bazen hukukuna dayanarak bazen de onu çiğneyerek fiilen yapabileceği tek şeyin, her manada, katliam olduğuna kanıttır Gazze.

İsrail de, ABD de, TC de, ne dersen de. Sadece üzülüp içerleme. Bunun adı ÖFKE…

H.C

Bildiriler