Anarşist Kadınlar’dan ISMACO Direniş Çadırı Önünde Eylem

1

Anarşist Kadınlar, 8 Mart Cuma günü, Dünya Kadınlar Günü’nde Tuzla Serbest Bölge’de direnen ISMACO işçisi kadınları ziyaret etti. Kadınlar, “Patronların Sarayı Yıkılacak, Kadınlar Özgürleşecek” pankartıyla Tuzla Serbest Bölge’de bulunan ISMACO direniş çadırı önüne yaptıkları yürüyüşün ardından, direniş çadırı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Açıklamada kadınların hem ucuz iş gücü hem de ev içinde “doğal köleler” olarak hedef alındıklarını ancak bu sömürüye daha fazla izin vermeyeceklerini söyleyen Anarşist Kadınlar, sömürüye maruz kalan kadınların ancak direnerek özgürleşebileceklerini söylediler. Basın açıklamasının ardından konuşan direnişçi ISMACO işçisi Fikriye Akgül, sendikalı oldukları için işten atıldıklarını ama sendikalı olarak işe geri alınana dek mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Akgül’ün ardından konuşan bir diğer ISMACO işçisi Öznur Fazlıoğlu ise kadın dayanışmasının gücüyle mücadelelerini büyüteceklerini belirtti. “Direnen Kadınlar Özgürleşiyor”, “Patronlar Sarayda, İşçiler Sokakta”, “ISMACO İşçisi Yalnız Değildir” sloganlarının ardından eylem, halaylarla, horonlarla sonlandırıldı.

Eylemde okunan basın metni aşağıdadır;

Basına ve kamuoyuna;

Bizler bugün buraya 79 günden bu yana direnişte olan Ismaco işçileriyle dayanışmak için geldik. Bizler bugün buraya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nü burada direniş çadırlarında geçiren kadın arkadaşlarımızla dayanışmaya geldik. Bizler bugün buraya patronların üretim saraylarında bir gömlek fiyatına çalışan ISMACO işçisi kadınların direnişini selamlamaya geldik.

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan arkadaşlarımız dünyaca ünlü bir marka olan Ermenegildo Zegna’ya gömlek dikiyorlar. Ancak 79 gün önce patron Deri İş Sendikası‘na üye olan üçü kadın dört arkadaşımızı her türlü yıpratmaya başvurarak işten atmıştır. Yıllarca çalışıp emek verdikleri bu fabrikadan sadece sendikalı oldukları için bir çırpıda atılan arkadaşlarımız ise yaşamlarını sürdürebilmeleri için işlerine geri dönmek ancak dönseler dahi sendikalı olarak çalışmak için direnişe geçmişlerdir.

Ermenegildo Zegna’nın farklı ülkelerdeki fabrikalarında işçiler sendikalı olmalarına rağmen sadece Türkiye’de sendikalı işçi çalışmasına izin verilmemektedir. ISMACO iş yeri idaresi yetkilileri ise sendikayı istemediklerini açıklamakta hiçbir çekince duymamakta, sendikalı olmayı tanımadıklarını açıkça ortaya koymaktadır.

Mağazalarda 500 Euro‘ya satılan gömlekler karşılığında işçinin bir aylık maaşı 380 Euro’ya kadar düşmektedir. Üretim saraylarında patronlar kar hırsıyla paralarına para katarken yaşam mücadelesi veren işçiler üç kuruş uğruna çalışarak sömürülmektedir. Sömürüye katlanmayarak direniş gösterenlerse patron ve fabrika yönetimi tarafından işten atılma tehdidiyle karşılaşmaktadırlar.

Biz kadınlar sistemin içerisinde hem kadınlar hem de ücretli köleler olarak sömürünün hedefi haline gelmekteyiz. Ancak bizler işyerlerinde ucuz iş gücü, evlerde ise doğal köleler olarak hayatımıza devam etmeyeceğiz.

Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ISMACO işçilerinin yanındayız; çünkü 8 Mart kadınlara alınan hediyeler, kadın hakları kelimeleri arasında sıkışmış sistem içi tartışmalar ya da bayram günü değildir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, öfkenin günüdür. Başkaldırının, yaşam için mücadelenin ve isyanın günüdür. Ancak biliyoruz ki, isyan eden, yaşamını savunan bütün kadınlar onları ezenler tarafından zalimce susturulmaya çalışılmaktadır. Bugün burada kendilerine yapılan baskılara karşın yılmayan ISMACO işçisi kadınlar 79 gündür dikiş tutmuyor, patronlara karşı direniyorlar. Direnerek özgürleşiyorlar.

Ekmek, adalet ve özgürlük için;

Yaşasın direnen kadınlar, yaşasın kadın dayanışması!

Patronların sarayları yıklacak, kadınlar özgürleşecek

2
3

Dayanışma