Çamur Dergisi: Yeni Nesil Truva Atları ve Fon Döngüsü

Mezopotamya Sosyal Forumu’nda bugün düzenlenen EMO, TMMOB ve Çoruh Koruma Birliği’nin de katıldığı  “Ekolojik yaklaşım bağlamında enerjiye bakış” başlıklı oturumda,  Çamur- Toprak ve Su Dergisi “Yeni nesil truva atları ve fon döngüsü” isimli bir sunum gerçekleştirdi.

Dergi adına konuşan Mine Selin Sayarı,  Kapitalizmin hayatlarımızın her alanında varolduğunu ve bugün enerji bahanesi  ile suyun ticarileştirilerek meta haline getirildiğini bunun da şirket ve devlet işbirliği ile gerçekleştirildiğini vurgularken yerel halkın da bu doğrultuda birer girişimci haline getirildiğini belirtti.

Kızılca Yürür ise Greenpeace, Doğa Derneği, Tema, WWF gibi oluşumlarında yerel mücadeleleri kendi saflarına çekerek direniş hatlarını pasifize ettiğini vurgularken bu oluşumların bölgelere girmesiyle sermayenin, kapitalizmin ve dolayısıyla da devletin girdiğini belirtti. Hazırladıkları görseller ile de çevreci olduklarını söyleyen STK’ların ekolojik yıkıma sebep olan şirketlerle ortak çalıştıklarını deşifre ettiler. Son olarak da ekoloji mücadelesi içindeki bu truva atı oluşumlara karşı gelmemenin ve sessiz kalmanın kapitalizmden yana taraf olmak manasına geldiğini eklediler.

Dayanışma