Direnen İşçiler Kazanacak!

süreyyapaşaTaşeron şirket değişikliği sırasında “iş kanununda doğan tüm haklarımızı aldık” yazılı belgeyi imzalamadıkları için işten atılan Dev-Sağlık İş üyesi işçiler, hastane CEO’sunun tüm baskılarına karşı 264 gündür Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ndeki direnişlerini sürdürüyorlar. İşçiler 4 Nisan’da gerçekleşecek olan mahkemeleri öncesinde Hastane önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Direniş çadırı önünde toplanan işçiler ” Direnişin 264. Gününde Emeğimize, Hastanemize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz, Direniyoruz” yazılı pankartlarıyla hastanenin kapısının önüne yürüdüler. Yürüyüş esnasında ” Direnen İşçiler Kazanacak”, “Ekmek, Adalet, Özgürlük”, ” Yaşasın onurlu mücadelemiz”, ” Patronlar Sarayda, İşçiler Sokakta”  sloganları atıldı.

Basın açıklamasına Devrimci Anarşist Faaliyet, Genel-İş Sendikası, SES,  Halkevleri, Sokak Kültür Merkezi ve Şanar Yurdatapan tarafından işten çıkarılan direnişçi işçiler destek verdiler.  Basın açıklaması öncesinde, DİSK Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Atabek Çerkezoğlu,  güvenceli bir iş, insanca bir yaşam için her yerde ve her zaman direneceklerini vurgulayan, Koç Üniversitesi’nde taşeron olarak çalışan ve geçtiğimiz gün işten çıkarılan işçilerin direnişinin yanında olduklarını belirten kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ardından  Şanar Yurdatapan tarafından işten çıkarılan ve direnişte olan işçiler adına konuşan Gürşat Özdamar ” 1 Mayıs 1886’da ” Günde 8 Saat” için mücadele eden, direnen 4 işçi  patronların ve devletin adaletiyle katledildi. Bugün de 1 Mayıs’ın yaklaştığı şu günlerde bizler sömürüye, adaletsizliğe karşı halen daha mücadele ediyor, direniyoruz.” diyerek Süreyyapaşa işçilerinin direnişini selamladı. Ardından Süreyyapaşa işçileri adına basın açıklamasını direnişçi işçilerden Hamdi Azbay okudu. Okunan basın açıklamasında Hamdi Azbay, Hastane yönetimiyle her defasında görüşme yaptılarsa da  bir netice alamadıklarını, 264 gündür direndiklerini ve talepleri karşılanmadığı müddetçe direnişlerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı. Daha sonrasında basın açıklaması sloganlar eşliğinde sonlandı.

1

2

Dayanışma