Ez Kurmancî Fêr Dibim; Mülksüzler Radyo da…

İnternet üzerinde yayın yapan Mülksüzler Radyo’da, “Ez Kurmancî Fêr Dibim (Kürtçe Öğreniyorum)” isimli yeni bir program başladı.Her hafta Salı akşamları yayınlanan programın yapımcılarının en büyük hedefi, dinleyicilerin belli bir süreden sonra dertlerini anlatabilecek düzeyde Kürtçe konuşabiliyor olması.

BDP’nin “İki dilli yaşam” önerisi ile Kürt dili üzerindeki baskınların kaldırılması için başlattığı proje, kendilerini anarşist olarak tanımlayan gençlerin kurduğu Mülksüzler isimli radyodan destek gördü. Her hafta Salı akşamları saat 22.00-23.00 saatleri arasında dinleyicilere seslenen Gürşat Özdamar, Davut Erkan ve Ezgi Aydın isimli üç arkadaş, programın adını da, ‘Ez Kurmancî Fêr Dibim (Kürtçe Öğreniyorum)” koydu.

Kendilerini Kürtçe üzerindeki baskıları boşa çıkarmak için sorumlu hisseden gençler, direnişin sesi olduğunu anlattıkları Mülksüzler isimli radyoda, Kürtçeyi öğrenmek üzerine bu programı hazırladıklarını belirtiyor. Dilin hem kültür oluşumunda hem de kültürlerin bir kuşaktan diğerine aktarımı için yaşamsal önem taşıdığına dikkat çeken program yapımcılarından Ezgi Aydın, “Özellikle yaşadığımız coğrafyada tarih boyunca var olan toplumların oluşturdukları kültürler, birbirlerinden hem etkilenmiş hem de beslenmiştir. Zalim ve zorba efendilere karşı yaratılan ortak direniş kültürü ne kral dinlemiştir ne padişah. Bu direniş kültürünü sahiplenmek Mülksüzler Radyo’nun ve programcılarının temel ilkelerindendir. Mülksüzler Radyo direnişin sesidir. Elbette bugün, Kürtçe diline yönelik yasakçı zihniyet ve uygulamaları boşa çıkarmak için çabalamak da hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.

Lazca, Çerkezce, Hemşince öğretecek gönüllüler aranıyor

Her hafta Salı günleri yayınlanan programın Cuma akşamları tekrarını da dinlemek mümkün. Dinleyicilerden olumlu mesajlar aldıklarını anlatan programın diğer yapımcısı Gürşat Özdamar ise, dinleyicilerin bu mesajların başka dillerle ilgili program yapmaları konusunda cesaretlendirdiğini anlatıyor. Özdamar, bu durumu, “Mülksüzler Radyo, ilkesi gereği her dilden direnişin seslerini yayınlamayı sürdürecek. Bu program başlayalı az bir zaman olmasına rağmen bu programı olumlayan pek çok görüş aldık. Ayrıca birçok farklı dillerde de neden program yapmadığımız sorularıyla karşılaştık. Bu ilgiler ışığında önümüzdeki aylarda başta Lazca olmak üzere diğer dillerde de program yapmak, çok da uzak bir ihtimal değil. Ancak bunun için programı yapacak gönüllülerin olması şart” diye belirtti.

‘Kürtçeyi savunmak Kürt halkının yürüttü mücadeleyle dayanışmaktır’

İnternet üzerinden yayın yapan bir internet radyosu olarak Mülksüzler’de, dinleyicilerin görüşlerini canlı ve anında diğer dinleyenlere ve dolayısıyla programcıya aktarabilecekleri bir bölüm bulunuyor. Bu şekilde, her program dinleyici katılımlarıyla ve dolayısıyla interaktif olarak yapılıyor. Bu programda da dinleyiciler akıllarına takılan kısımları sorarak ya da örnekler vererek, programın içeriğini zenginleştiriyor ve programın işleyişini biçimlendiriyorlar. Bu şekilde dinleyicilerin katkısı ile programın şekillendiğini anlatan programın üçüncü yapımcısı Davut Erkan ise, Kürtçe üzerindeki baskının cumhuriyetin ilk yıllarının bir ürünü olduğunu belirtiyor. Egemenlerin, kendi varoluşlarına tehdit olduğunu düşündüklerini; yani standarttan farklı olan her şeyi baskılar, yasaklar her türlü gücünü kullanarak ortadan kaldırmaya çalıştığını dile getiren Erkan, “Bu kapsamda Kürtçe dili üzerindeki yasaklar, o topluma ve kültürüne getirilen yasaklardan ayrı düşünülemez. Bunlar cumhuriyetin ilk yıllarında ayyuka çıkan aleni asimilasyon politikalarının kalıntılarıdır. Bu anlamda Kürtçe konuşmayı savunmak, Kürt halkının yürüttüğü mücadeleyle dayanışmak anlamını da taşır” dedi.

Kürtçe konuşamayan birine temel bilgilere verilmeye çalışılıyor

Programın Kürtçe öğretme gibi bir derdi de var. Programın kurs ya da ders programı olmadığına dikkat çeken program yapımcılarından Ezgi Aydın, dinleyicilerin temel Kürtçe bilgilere ulaşmasını hedeflediklerini belirtiyor. Aydın, programın amacına ilişkin şunları söylüyor: “Kürtçenin temel özelliklerini, diğer dillerle olan benzerlikleri ya da farklılıklarını vurgulamak, gündelik konuşma için temel cümle dizimlerini dinleyiciye aktarmak, sözcüklerin Kürtçe karşılıklarının verilerek doğru okunuşlarını örneklemek, zaman zaman Kürtçe bir ezgiyi dinleyip ya da Kürtçe bir metni okuyup, onun eşliğinde konuşmalar yapmak, bütününde bu dili hiç konuşamayan birisinin Kürtçe temel bilgilere erişmesinde faydalı olmaktır.”

Mülksüzler Radyo

İsmini Ursula Le Guin’in türkçeye ‘Mülksüzler” olarak çevrilen ‘Dispossessed’ romanından alan Mülksüzler Radyo www.mulksuzler.net adresinden direnişin sesi olmayı sürdürüyor. Dispossessed sahip olmayan ve sahip olunamayanlar anlamına gelmektedir. Romanda iki farklı dünya tasvir edilir. Urrsus şimdiki yaşadığımız dünyaya çok benzer; kurallar var, yöneticiler var, şiddet var. Anarres’deki yaşam ise şimdi bizlere ütopik gelebilir çünkü; mülkiyetin, yönetimin, yöneticilerin olmadığı fakat insanların bunlar olmadan da pekala yaşabileceğini gösteriyor. Mülksüzlerin radyosunda yayıncıların Anarres’dekine benzer bir dünyada yaşama düşleri bulunuyor.

Kısaca Mülksüzler Radyo, sisteme muhalif insanların kendi fikirlerini söyleyebilecekleri, görüşlerini anlatabilecekleri ve seslerini duyurabilecekleri bir birliktelik. Ofisi olmayan, patronu olmayan, kendini ifade etmenin yöntemlerini tamamen kendince belirlediğin, ezberci yöntemlerden uzak duran bir radyo zeminine sağlam ayaklarla basıyor. Mülksüzler Radyo’da yayın aktıkça, seslerimiz de duyulmaya devam edecek.

DİHA

Dayanışma