Faşizme karşı Karadeniz isyanda!

Nor Zartonk’un çağrısıyla, Hrant Dink için toplanan binlerce kişi 19 Ocak Akşamı İstiklal Caddesindeydi.Taksim Tramvay durağında başlayıp Galatasaray lisesi önünde son bulan eyleme ”Ogün CANİsi BİZDEN DEĞİLDUR” Pankartıyla katılan KARADENİZLİLER , halklar arası kardeşliğe çağrı yaptı. Karadenizlilerin yürüyüş esnasında dağıttığı bildiri aşşağıdadır;

“Evet! Yüzyıllar boyunca kardeş halkların bir arada yaşadığı Karadeniz’den geliyoruz. Barış içinde yaşadığımız bu kardeş topraklar, ayrıştırma politikalarına kurban ediliyor.

Anadolu’yu tek tipleştirme amaçlı asimilasyon uygulamalarında, çok dilli ve çok kültürlü yapısıyla Karadeniz gerçekten de iyi bir hedefti. Hele ki bünyesindeki halkların, kardeşlik kavramının güzel bir örneği oluşuyla tam da iştahları kabartan bir kurbandı.

Yalnızlaştırılan Anadolu’dan geri kalan, birçok halkın halen birlikte yaşadığı, farklı dillerle bu kadar anlaşabildiği bu yapı onları epey korkuttu ki, bu kültür ciddi bir tehdit unsuru haline geldi.

Sıradaki hamle bu bütünlüğü bozmaya, yok etmeye yönelik olacaktı. Anadillerimiz yasaklanarak başlandı buna… Okullarda Gürcüce, Hemşince, Lazca, Rumca konuşunca cezalandırıldık. Köy ve şehirlerimizin adları değiştirildi.

Yaratılan kasıtlı ekonomik çöküntülerle, tüm Anadolu’nun başına geldiği gibi biz de büyük şehirlere göçe zorlandık. Bu bir kez daha dilinden kopmak, asimilasyona maruz kalmak demekti.

Bizleri kültürümüze yabancılaştırmak için denizimizle aramıza asfalt otoyol koydular, derelerimizi betonla doldurup köylere HES kurdular. Daha sonra vadilerimize barajlar yapıp köylerimizi boşalttılar. Sular altında kalan yalnız köylerimiz değil kültürlerimizdi, tarihimizdi, bizlerdik…

Tüm bu çabalar yetmedi! Birbirimizi en iyi anlayabileceğimiz halklarla bizleri düşman göstermek istediler.

Özgürce yaşadığımız Karadeniz topraklarında bu kardeşlik kültürümüzü koruma mücadelesi verirken, kardeşliğin simgesi Hrant Dink dört yıl önce acımasızca katledildi.

Haberlerde de ısrarla “Trabzon”, “Karadenizli” vurgusu yapıldı. Katil İstanbullu olsa kökeniyle böyle gündem edilmeyecekti; buradaki amacın ne olduğunun farkındayız. Bu, on yıllardır “Karadeniz Kimliği” üstünde uygulanmak istenen projenin en vurucu hamlelerindendi.

İyi projelendirilmiş bir Toplumsal Mühendislik ürünü olan bu katil ne Karadenizli olarak tanımlanabilir; ne de katil tek kişidir. Bu cinayetin asıl katilini hepimiz çok iyi tanıyoruz.
Hrant’ı katledenle, Hrant’ın değerleriyle örtüşen Karadenizli kimliğini tahrip etmek isteyen oluşum aynıdır.

Bu katliama isyan ediyoruz! Herkesi gerçek Karadeniz kültürünü tanımaya ve sahip çıkmaya davet ediyoruz…

Abri Millatnoun Axparutun E!
Sǩudas Xalǩepeşi Cumapoba!
Zito Adelfosini Tou Laou!
გაუმარჯოს ხალხთა ძმობას!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!”

Dayanışma