İnan Suver’lere Özgürlük!

5 Ocak 2011’de Kütahya-Gediz Kapalı Cezaevine gönderilen vicdani retçi arkadaşımız İnan için, bugün Anarşist Perspektif İzmir ve Vicdani Retçi İnan Suver’le Dayanışma İnisiyatifi olarak düzenlediğimiz etkinlikle İnan’a kart ve mektup yolladık. Postane önüne bizden önce gelen polisler,  ellerinde telsizleri postanenin güvenlik görevlileriyle konuşup bizlere psikolojik baskı uygularken; bizler, anti militaristler, savaş karşıtları, anarşistler olarak İnan’ın yalnız olmadığını ve hiçbir şekilde onu yalnız bırakmayacağımızı bir kez daha haykırdık.
İnan’ı, beş ay boyunca eline silah almayı, ölmeyi ve öldürmeyi reddettiği için İzmir’de hapsetti devlet. Bu beş aylık süreçte arkadaşımız İnan, militarist zihniyetin yapı ve kurumlarının fiziksel ve psikolojik sayısız baskısına maruz kaldı; tecrit edildi, susturulmaya çalışıldı, hakaretlere maruz kaldı, zorla hastaneye sevk edildi, çürük raporu verildi, serbest kalmaması için hukuksal girdaplara sokuldu…  İnan, tüm bu koşullar altında dahi geri adım atmadı.
5 Ocak 2011’de ise Kütahya-Gediz Kapalı Cezaevine gönderdiler vicdani retçi arkadaşımız İnan’ı. Kana susamış, savaş naraları atan bu yapı ve zihniyeti reddettiği için cezası sürüyor. Totaliter yapı ve onun sistemlerine “firar” ettiğinden kapatmaya devam ediyorlar İnan’ı. Arkadaşımızın firarı, vicdani bir tutum ve insani bir kararlılıktır.
Bizler, safını barıştan yana alanlar, katil devletin ahlakını ve yasalarını biliyoruz. Zulmünüzü görüyoruz efendiler. Bilin ki ölümü çağıran sesinizi asla gizleyemeyeceksiniz.

Anarşist Perspektif İzmir

Dayanışma