Kapitalizm Yalan Söylüyor!

Sanalt.net sitesinde duyurulmaya başlanan Antikapitalist Reklamlar projesine eser yollama süresi tamamlandı. Projeye film, senaryo ya da tasarım yollayanlar ve bu projeyi destekleyen sinemacılar 1 Ekim 2010 akşamı bir araya geldiler. Gece, projenin duyurusu için çekilen Kapitaliste isimli filmin gösterimi ile başladı. Filmin oyuncuları da bu gecede aramızdaydı, onlar da söz alarak düşüncelerini aktardılar. Projeye yollanan reklam filmleri bu özel gecede sırasıyla izlendi. Bu filmleri hazırlayanlardan geceye katılanlar da söz alarak görüşlerini basına ve geceye katılan konuklara aktardılar.Tasarım ve senaryo yollayanlar da bu buluşmada yer aldılar. Sinemacıların, reklamcıların ve sinema oyuncularınında davet edildiği gece, projenin önümüzde ki günlerde gelen senaryolardan 5 tanesinin projeyi destekeyen danışman sinemacılar tarafından belirlenerek atölye çalışmaları şeklinde çekileceği duyurusu ile sonlandı.

Antikapitalist reklamlar projesinin amacı;

Kapitalizm:
Ekonomik faaliyetlerin sınırsız rekabet zemininde geliştiği iktisadi işleyiş ve bu işleyişin sosyal yansımaları.

Anti-Kapitalizm:
Kapitalizmin içinde sıkışmış bireylerin bu düzene karşı ekonomik ve sosyal alanda geliştirdikleri mücadele biçimi.

Reklam Filmleri:
Ürün yelpazesi durmaksızın genişleyen kapitalizmin yeni ambalajlarını daha fazla sayıda ve daha pahalıya satabilmek için kullandığı ikna yöntemi.

Proje:
Reklamları ve görsel materyalleri anti kapitalist bir biçime dönüştürmek üzere bireylerin yaratıcılığını bağımsızca üretebilme ve paylaşabilme zeminini oluşturmak.

Projenin Amacı:
“Anti kapitalist reklam” konulu projenin temel amacı; kapitalizmin, gündelik hayatlarımıza her an yazılı ve görsel medya aracılığıyla sızdırmış olduğu reklamları anti kapitalist bir bakış açısıyla izleyiciye sunmaktır. Günümüzde reklamlar tanıtılan ürünün alıcıya en etkin şekilde satılmasını sağlayan görsel kurmacaların dışında, kapitalizmin de en etkili olduğu alanlardan biridir. Bu sayede kapitalizm, tüm sektörlerinde ürün yelpazesini genişleterek büyümekte, bilinçsizce satın alan bireyleri çoğaltmakta ve tüketim kültürünü yaratmaktadır.

Proje Detayları:
“Anti-kapitalist reklam filmleri çekmek” fikri kapitalizmle kurduğumuz bu doğrudan ilişkiyi yine reklamlar aracılığıyla karşıtı tarafından sunmayı amaçlamaktadır. Bir çok karşıt düşünceden oluşan fikirlerin; yazılı senaryolar ya da bir reklam filmi haline getirilerek birer anti-kapitalist reklam filmine dönüşmesi ve izleyiciye sunulması amaçlanmaktadır.

İlk aşama:
Anti kapitalist senaryolar, reklam filmleri ve tasarımlar www.sanalt.net adlı internet sitesine gönderilerek, herkesin güncel olarak takip edebileceği açık bir paylaşıma sunulacaktır.

Senaryolar:
Yazılan ve sitedeki paylaşım alanına gönderilen senaryolar; öncelikle sitenin izleyicilerinin değerlendirmesine olanak sağlayan bir puanlama sistemine tabi tutulacaktır. Atölye arasında puanlanan ve seçilen 10 farklı senaryo yeniden sinema, reklam, tasarım vb. alanda uzman kişilerce oluşan “danışmanlar” tarafından ikinci bir seçime tabi tutulacaktır. Bu son değerlendirmede 5 senaryo seçilecektir. Toplamda iki aşamalı olarak puanlanan ve seçilen bu 5 senaryo, atölye çalışmaları şeklinde birer anti-kapitalist reklam filmi haline getirilecektir. Anti-kapitalist reklam filmlerinin çekim aşamasındaki gereksinimler proje imkanları dahilinde sağlanacaktır.

Reklam filmleri:
Çekimleri tamamlanarak siteye gönderilen reklam filmleri; yukarıdaki değerlendirme aşamalarının aynısına uygun şekilde yapılacaktır.

Tasarımlar (ilham perileri):
Reklam afişlerinin tasarımlarının yapı bozumuna uğratılarak değiştirilmesi ya da yeni anti-kapitalist reklam afişlerinin tasarlanması ile gerçekleşen çalışmalar; sitenin bu konu için ayrılan kısmında paylaşılacak ve yoruma açık olacaktır.

Projenin Hedefi:
Proje’ye hazır halde dahil olan ve senaryo aşamasından sonra çekimleri tamamlanan anti-kapitalist reklamların yurtiçinde ve yurtdışında farklı şehirlerde ve mekanlarda gösterilmesi ve izleyiciyle buluşması, proje kapsamında tasarlanan anti-kapitalist reklam afişlerinin ise bir çok kentte “sokak sergisi” şeklinde insanlarla buluşması hedeflenmektedir.

Kapitalizmi çektiler, sıra anti-kapitalizmde…
Kazanmaya var mısın?

www.sanalt.net

Dayanışma