Lale Alatlı, İnan’a destek için Vicdani Reddini açıkladı

Vicdani reddimi açıklıyorum.

En korkunç yaratık insanın, insan olmayan diğer canlılara uyguladığı işkencelere dayanamazken, kendi türüne yaptıklarına sessiz kalamam. Tüm canlılar kardeşim.

İnsan icadı olan savaşlara, militarizme, güçlünün güçsüzü ezdiği ortamlara ve her çeşit şiddetin, vatani görevleri için bütün erkekleri zorla savaşa gönderen ama kadınları hiçe sayan fakat vergilerini de almayı ihmal etmeyen orduya ve askerliğin her türlüsüne karşıyım.

Doğar doğmaz kutsal vatana armağan edilmek zorunda bırakılmış varlığım artık isyan ediyor. Haksızlığa, dişe diş kana kan mantığına dayanamıyor. İnsanlar tarafından kâğıt üzerine çizilmiş alanları, yasal veya yasadışı şekilde gerçek can ve kanla korumayı ve korutmayı reddediyorum.

Sadece öldürmeyi reddettiği için aylardır korkunç şartlarda tutulan İnan Süver’e, devletin sebep olduğu bu acıyı yaşayan eşi Remziye Süver’e, oğlunun gözleri önünde erimesine çaresiz kalan annesi Yemlihan Süver’e ve çocuklarına dayanışma ve desteğimi hissettirmek için vatansızlığımı ve vicdani reddimi açıklıyorum.

Lale Alatlı
Selanik – 09.06.2011

Dayanışma