PANEL: Militarizm ve Vicdani Ret ve Savaş Ekonomisi

DEPO
Tarih: 3 Aralık 2010 Cuma
Saat: 18:30-20:30
Militarizm ve Vicdani Ret ve Savaş Ekonomisi

“Açık Masa’nın bu buluşmasında konuşmacılar militarizmin toplumsal cinsiyet kodları ve heteropatriyarka ile ilişkisi, vicdani reddin toplumsal ve hukuki açmazları, savaş gerçekliğinin hamaset dilindeki tezahürlerini tartışmaya açacaklar.”

Erinç Seğmen konuşmacı olarak;
Mehmet Tarhan (vicdani retçi-lgbt aktivisti)
Göksun Yazıcı (yazar-editör)
İsmet Akça (akademisyen)’yı davet ediyor.

Açık Masa etkinliklerine katılım serbesttir ve etkinlikler ücretsizdir.

Konuşmanın gerçekleşeceği mekan:
Adres: DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12
Tophane 34425 İstanbul

Açık Masa | İştirak* Programı Depo’da

Açık Masa, Tütün Deposu’nda İştirak başlıklı program çerçevesinde çeşitli konukları ağırlayarak bir tartışma ve paylaşım zemini oluşturmayı amaçlıyor. Kasım ayından itibaren başlayacak program, daha önceki Açık Masa etkinliklerinden farklılaşarak sadece sanatçıları değil yanı sıra kolektifler, yazarlar, sosyologlar, eğitmenler, küratörler ve eleştirmenler gibi farklı pratiklerde üreten kişileri de içeriyor.

Bir dizi açık katılımlı yuvarlak masa toplantıları şeklinde gerçekleşecek etkinliklerde sanatçı Mürüvvet Türkyılmaz, “Yan Masa” ismiyle farklı şekillerde işleyecek bir eklenti sunuyor. Yan Masa; sanatçının desenler, belgeler, performanslar vb. çeşitli şekillerde müdahalelerde bulunacağı ve katılımcılar tarafından da dokümanların paylaşılabileceği bir alana işaret ediyor.

Bu blog adresinden, gelecek etkinliklere ilişkin duyurular, dokümanlar ve açık masa arşivine ulaşabilirsiniz.

Mürüvvet Türkyılmaz tarafından yürütülen Açık Masa İştirak Programı
Elmas Deniz işbirliğiyle gerçekleşiyor.

* İştirak: 1. Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, birlik, paydaşlık. 2. Yer alma 3. Katılma, katılım. Bir başka tanıma göre, “riskin paylaşılması”.
Kelime için Ferda Erdinç’e teşekkür ederiz.

Dayanışma