Vicdani Ret Haftası’nda, Hukuk ve Vicdani Ret Paneli Gerçekleştirildi

16 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Barosu Orhan Ali Apaydın Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Hukuk ve Vicdani Ret” başlıklı panelde 318. madde, hukuk ve vicdani ret tartışıldı. “1 Mayıs Operasyonları” adı altında anarşistlere düzenlenen operasyonlar sebebiyle konuşmacılardan biri olan Avukat Davut Erkan panele katılamazken; Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Avukat Güray Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Serkan Köybaşı ve Barış İçin Vicdani Ret Platformu’ndan Oğuz Sönmez konuşmacı olarak paneldeydi.

Avukat Güray Dağ panelde, vicdani reddin hukuksal görünümünden ve devletin hukukunun vicdani reddi ele alış biçiminden bahsetti. Serkan Köybaşı, vicdani reddin politik yanına vurgu yaparken AİHM’in Bayatyan kararıyla içtihatlarında önemli bir değişikliğine gittiğini belirtti. Oğuz Sönmez konuşmasında vicdani retçilerin yargılanma süreçlerinden, “halkı askerlikten soğutma suçu” adı altında ifade edilen 318. maddeden bahsetti. 318. maddenin 2006 yılından itibaren Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alındığını belirten Sönmez, anayasadaki bu maddenin ifade özgürlüğünü aleni biçimde yok saydığını vurguadı.

Panel sonunda, vicdani reddin herhangi bir zamanda yasal olarak tanınması durumunda yaşanabileceklerden bahsedildi. Devletin vicdani reddi yasal olarak tanıdığı andan itibaren vicdani retçileri denetleyen bir komisyon oluşturulabileceğine vurgu yapan konuşmacılar, böylesi bir durumda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Zira Avrupa’da da örneği yaşanmakta olan böyle bir durumda, devletin bireylerin ne kadar savaş karşıtı ya da vicdani retçi olabileceğini söylediği bir durumda, izlenecek politikaların konuşulmasının ardından panel sonlandırıldı.

Dayanışma