Check-in Direniş, Check-out Sömürü

Direnişlerinin 1. ayında, sendikalı oldukları bahanesiyle işten çıkarılan Dora Otel çalışanlarıyla dayanışmak için yapılan yürüyüş ve basın açıklaması eylemine Devrimci Anarşist Faaliyet de “Check-in Direniş, Check-out Sömürü” yazılı dövizleri ve kara bayraklarıyla katılarak destek verdi.

Dora Otel işçileriyle dayanışma platformu tarafından düzenlenen ve Pangaltı Metro çıkışından Dora Otel önüne dek yapılan yürüyüşte ve otel önündeki eylemde sık sık “Dora işçisi yalnız değildir”, “Yaşasın sınıf dayanışması”sloganları atıldı.

Otel önünde yapılan basın açıklamasında “Dora otel patronları, antidemokratik, hukuksuz uygulamalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor, Dora Otel işçilerinin, demokratik hak mücadelesini hukuk dışı yöntemlerle engellemeye çalışıyorlar” denilerek işçilere destek çağrısında bulunuldu.

Açıklamada destek veren kurum temsilcileri de söz alarak görüşlerini aktardı. Devrimci Anarşist Faaliyet adına yapılan konuşmada “Bizler komi, garson, belboy, temizlikçi, çamaşırcı, bulaşıkçı, aşcıyız… saymakla bitmeyiz gündelik yaşamın tüm hizmetini biz veririz. Patronlar ise her şeyimizi almak istedikleri gibi örgütlenme hakkımızı da almak istiyorlar. Örgütleneceğiz çünkü biliyoruz örgütlü bir halkı kimse yenemez. Patronlara ve dalkavuklarına sesleniyoruz bizler hizmet sektörü işçileriyiz ve her yerdeyiz.” denildi.
………………

Dora Otel İşçileriyle Dayanışma Platformu ve Tüm Emek Sen’in çağrıcılığıyla düzenlenen eylemin basın açıklaması metni:

Değerli basın emekçileri,
Dora İşçileriyle Dayanışma Platformu Bileşenleri,
Emek dostları ve Demokratik Kitle Örgütleri temsilcileri,

Bugün bir kez daha Dora Otel önündeyiz. Dora otel patronları, antidemokratik, hukuksuz uygulamalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor, Dora Otel işçilerinin, demokratik hak mücadelesini hukuk dışı yöntemlerle engellemeye çalışıyorlar.
Dora Otel patronları, Tüm Emek Sen üyesi bir arkadaşımıza izinde ve raporlu olduğu dönemde ‘işten çıkarma tebliği’ yollayarak antidemokratik, hukuk dışı uygulamalarını sürdürüyorlar.
Dora Otel patronlarının bu antidemokratik uygulamalarına akıl verenin, kendisinin “Çağdaş Avukatlar Grubu’na dahil olduğunu” söyleyen Avukat Muharrem Özay olduğunu biliyoruz.
Türkiye işçi sınıfı mücadelesin de olanlar, Çağdaş Avukatlar Grubu’nun emek dostu tavrını uzun yıllardır sürdürdüğünü bilirler.
Burdan, ÇAG’lı avukatlara sesleniyoruz, ’emek dostu’ olarak, sendika ve işçi düşmanı bu avukatı tecrit ediniz.
Yoksa Türkiye işçi sınıfının bir parçası olan Dora Otel işçileri, emek dostu olduğunu söyleyen bu avukatın, yöntemlerine nasıl cevap vereceğini iyi bilir.

Değerli dostlar,

Dora Otel işçisi 25 Eylül günü iş bıraktığında, “sendikaya karşı” olmadığını, “işçi dostu” olduğunu söyleyen Genel Müdür Hulusi Çevik, 9 Ekim 2014 Perşembe günü işçilerle yaptığı bir toplantıda aynı yalanları yine dile getirdi.
Toplantıya katılan arkadaşlarımızı ikna etmek için bir yandan bu yalanları söylerken, bir yandan da “İsteyen istediği zaman iş bırakamaz, burası ‘muz cumhuriyeti mi” diye de tehdit etmeye devam etti.
Evet, Türkiye bir ‘muz cumhuriyetidir’, ‘taşeron cumhuriyetidir’, ‘işçiler için cehennemdir’.

Eyy Hulusi Çevik, işçiler direnişe geçtiğinde, nasıl dostları kesildiğini, o gün nasıl tabak topladığını unutmadık…
Ancak, işçiler, sizin ne kadar ‘dost’ olduğunuzu otelde kullandığınız ürünlerden de iyi bilirler. Dora Otel patronları, kendileri gibi sendika ve işçi düşmanı olan Sütaş ürünlerini kullanmaktadır.
Sütaş patronunun, sendika ve işçi düşmanı tavrına karşı, otel çalışanı arkadaşlarımızın uyarılarını ciddiye almayıp Sütaş ürünlerini kullanmaya devam ediyorlar. İşte, onların işçi dostluğu bu kadar sahtedir.
Dora işçileri olarak turizm otel işçileri adına, insanca yaşam, güvenceli gelecek için Sütaş önünde direnen sınıf kardeşlerimizi de burdan selamlıyor, sınıf dayanışmasını sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz.

Değerli dostlar,

Dora Otel patronlarını, antidemokratik hukuk dışı uygulamalara son vermeye çağırıyoruz. Atılan arkadaşlarımızı geri alın, anayasal demokratik hakkımız olan örgütlenme hakkımızı tanıyın.
Dora Otel patronları, antidemokratik yöntemlerini sürdürdükleri sürece, Türkiye işçi sınıfının bir parçası olan Dora Otel işçilerinin yapacağı tüm eylemler de meşru ve haklıdır…

Gösterdikleri dayanışma için basın emekçilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz…

Fabrika