Sirkeci PTT’de Yılgınlık Yok Direniş Var!

sirkeci7 solgun

Sirkeci Merkez PTT ek hizmet binasında çalışan taşeron inşaat işçilerinin direnişi sürüyor.  Geçtiğimiz Cuma günü  tüm oyalamalara ve basıklara karşı  taşeron inşaat işçileri ve İnşaat İş Sendikası ile beraber tekrar başlattığımız direnişe onlarca çevik ve sivil polis saldırarak tüm direnişçileri gözaltına almıştı.Dün tüm bu saldırlara, baskılara ve oyalama politikalarına karşı “Yılgınlık yok Direniş Var” diyerek bir basın açıklaması gerçekleştirdik.  Öğleden sonra 15.00’te gerçekleşen açıklama öncesinde sabah erkan saatlerden itibaren direniş alanında sloganlarla beklemeye başladık. Direniş karşısında azgınca saldıracak kadar çaresizleşen kolluk güçleri 3 otobüs çevik kuvvet ve onlarca sivil ve resmi araçla direniş alanını adeta kuşattı.

Yoğun yağışa rağmen saat 15.00’te ““Örgütlenerek direniyoruz. Direnen inşaat işçileri kazanacak- İnşaat İş” yazılı pankart ile PTT’nin ana kapısı önünde  İnşaat İşçileri Sendikası adına bir basın açıklaması okundu. Açıklamaya farklı sendika ve örgütlerin yanı sıra İstanbul Üniversitesi öğrencileri de “İnşaat İşçisi Köle Değildir- İstanbul  Üniversitesi Öğrencileri” yazılı pankartları ve “Üniversiteler İsyanda İşçilerin Yanında” sloganlarıyla katıldı.

sirkeci8 solgun                                                                       sirkeci1 solgun

Eylemde İnşaat- İş adına basın açıklamasına sendika temsilcilerinden Remzi Yılmaz okudu. Açıklama’nın tam metni ise şöyle :

İşçi arkadaşlarımızın alacakları için 1 aydır Sirkeci Büyük Postane Binası önünde eylem yapıyoruz. Günde ortalama 2 inşaat işçisinin iş cinayetine kurban edildiği memleketimizde, kamu için çalışan işçi arkadaşlarımızın çıplak ücretlerinin dahi devlet tarafından ödenmiyor oluşunu kınıyoruz.

Geçen hafta Çalışma Bakanlığı müfettişleri, arkadaşlarımızın çalıştığı döneme ilişkin tespitleri yapmış ve PTT yönetimine bildirimde bulunmuştu. Yönetim ödeme yapması gerekli olduğu halde, hukuku tanımamış, bakanlığı ezmiş ve işçilerin üzerine polisleri saldırtarak darp ettirmiştir. Biz bu işçi düşmanı tavrın asıl sahibinin genel müdür Osman TURAL olduğunu düşünüyoruz.

Şimdiye kadar yapılan bütün baskı ve yıldırma politikalarına rağmen, herkesin gördüğü üzere bugün yine burada eylemimizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. PTT yönetiminin derhal, bakanlık tarafından tespiti yapılan alacaklarımızı ödemesini talep ediyoruz.

Baskılar bizi yıldıramaz!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

İnşaat İşçileri Sendikası / İnşaat-İş

Açıklamanın ardından “Kavga Direniş Yaşasın İnşaat İş”, “İnşaat İşçisi köle Değildir”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Patronlar Sarayda İşçiler Sokakta” sloganları ile eylem sonlandırıldı. Ardından mesai saatlerinin bitimine kadar  Sirkeci PTT önündeki direniş alanında sloganlarla halaylarla bekleyiş sürdü. Taşeron İnşaat İşçilerinin direnişi ilk günkü kararlılığıyıla hafta içi her gün mesai saatleri arasında Sirkeci Merkez PTT önünde sürecek.  Taşeron inşaat işçileri yılmayacak, direnecek; direnerek kazanacak!

Yılgınlık Yok Direniş Var!

Patronlar Sarayda İşçiler Sokakta!

Yaşasın Onurlu Direnişimiz!

Dayanışma, Fabrika, Sokak