Şirket Talancı CEO Yalancı İşçileri Kandırmak Kimin Harcı

süreyyapaşa

Süreyyapaşa Hastanesi’nde direniş, Temmuz ayından bu yana sürüyor. Taşeron şirket değişikliği sırasında “iş kanununda doğan tüm haklarımızı aldık” yazılı belgeyi imzalamadıkları için işten atılan Dev-Sağlık İş üyesi işçiler, hastane CEO’sunun tüm baskılarına karşı, kurdukları çadırda direnmeye devam ediyor. Bizler de Devrimci Anarşist Faaliyet olarak, 7 ayı aşkın süredir direnişlerini tüm kararlılıklarıyla sürdüren işçilere dayanışma ziyaretinde bulunduk.

Direnişin 143. gününde Süreyyapaşa CEO’su Mehmet Kutlu direniş çadırına gelerek işçilerden görüşme talep etmiş, yapılan görüşmeler sonrasında işçilere işe geri alınacaklarına dair söz vermişti. Ancak hastanede “boş yer olmadığı” yalanıyla yalnızca bir işçinin işe alınabileceği, kalanların ise daha sonra işe alınacağını söylenmişi. Direnişçi işçilerden Ethem Aktürk’ün Aralık ayında işe başlamasından sonra, direnişlerini sürdüren iki işçiye de verilen söz tutulmadı. Direnişteki işçilerin tazminatlarını ödemekten kurtulmak için, onlara işe iade davalarını geri çekmelerin söyleyen CEO Mehmet Kutlu, işçileri oyalamaya devam ediyor.

İşten atılan işçiler Serkan Kaşka ve Hamdi Azbay ise, hastane CEO’sunun aylardır süren baskılarına ve oyalamalarına rağmen direnmekten vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Halen işe alınmayan Kaşka ve Azbay, CEO’nun eğer tazminat davalarından ve direnişten vazgeçerlerse kendilerini işe geri alacağını söylediğini, ancak bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguluyor.

“Taşeron Talancı CEO Yalancı İşçileri Kandırmak Kimin Harcı” yazılı pankartımızla hastane önündeki direniş çadırına yaptığımız ziyarette, bu direnişten vazgeçmeyeceklerini ısrarla vurgulayan işçiler, CEO Mehmet Kutlu’nun da kendilerini yıldıramayacağını söylüyor.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren “Kamu Hastaneleri Birliği Yasası” ile Süreyyapaşa Hastanesi’ne CEO olan Mehmet Kutlu, direnişçi işçileri mücadelelerinden vazgeçirebileceğini düşünerek boşa zaman harcıyor. Oturduğu koltuktan işçilere önce “kararlı direnişleri için helal olsun” diyen, sonra işçileri aylardır oyalayan Kutlu, Süreyypaşa’dan yükselen sloganları susturamayacak. CEO’nun yalanları, işçileri kandıramayacak. “Süreyyapaşa’da direniş kazanacak!”

süreyyapaşa2

Fabrika, Sokak