Taşlanmış kota BOYKOT!

Şirketlerin kot taşlama katliamını artık bilmeyen yok.
Haberlerde çıktı kot taşlama işçileri, tv kanalları onların üzerinden reyting yaptılar.
Gazetelerde boy boy resimleri çıktı, sayfa sayfa haber oldular, gazetelerin de tirajı arttı.
Şimdi herkesin haberi var ama işçilerin durumunda hiçbir değişiklik yok.
Devletin bu katliama karşı bir şey yapacağını düşünmek ahmaklık olurdu.
Öyle ya önemli olan ihracatımız, gayrisafi milli hasılamız,patronların cebine dolan dolarlar, eurolar…
Zaten patronlarla yönetenler aynı şebekenin elemanları değil mi.
Komşuda pişer bakanlara, müsteşarlara da düşer.

Katiller tezgahı çok iyi kurmuşlar,işçiler mahkemeler önünde ya da başka mercilerde
ne bir sağlık güvencesi hakkı ne de tazminat alabiliyorlar.
Çünkü sigortasız oldukları içinbu işte çalıştıklarını ispat edemiyorlar.
Hastalıktan dolayı başka bir işte çalışamıyorlar, yetmezmiş gibi
ilaçlarını dahi alamıyorlar.

Burada iş hepimize düşüyor, zaman dayanışmamızı gösterme zamanı.
Zaman gözünü para hırsı bürümüş patronlara ve onların suç ortaklarına karşı çaresiz olmadığımızı
sessiz kalmayacağımızı göstermenin zamanı.
Çünkü hepimiz öyle ya da böyle aynı çarkın dişlileri altında eziliyoruz.
Biz bu katliamları yapanlara, ezenlere, sömürenlere insanların hayatlarıyla oynayıp sonrada “biz lazerli sisteme geçtik”deyip işin içinden sıyrılmanın bu kadar kolay olmadığını gösterebiliriz.
Nasıl mı?
Bu şirketlerden taşlanmış ya da taşlanmamış kot yada başka bir ürün satın almayarak
ve bu tavrımızı çevremizde yaygınlaştırarak!
Eğer bunu başarabilirsek;
Hem bu katillere yaptıklarının bedelinin bir kısmını ödetmiş olacağız,
hem de bir daha böyle bir şey yapacak olanlar
bir kere değil bin kere daha düşünmek zorunda kalacak.
KOTTAŞLAMA, SATMA, ALMA
BOYKOTA KATIL!

kottaslaMA.org

Fabrika