1 Mayıs Kavgadır Bu Kavga Kavgamız Sürecek

1 Mayıs Daf

 

1 Mayıs Kavgadır Bu Kavga Kavgamız Sürecek!

5 anarşist işçinin devletin terörü ile katledilmesinin 129. yılında 1 Mayıs başta katledilen anarşist yoldaşlarımız olmak üzere o dönedem katledilen tüm işçilerin anısıyla dayanışmanın, mücadelenin ve KAVGAnın günüdür. 1886’dan 1977’ye Haymarket’ten Taksim’e 1 Mayıs KAVGAdır. Bu KAVGA KAVGAmız sürüyor, sürecek.

 

Sokak