324 Gündür Açlık Eylemi Yapanlar Mücadeleyi Kazandılar

KHK’larla işten çıkarma adaletsizliklerine ve OHAL sürecinde yaşanan tüm adaletsizliklere karşı koymak için Nuriye ve Semih başlattıkları açlık eylemleri bugün itibariyle sonlandırıldı. Gün ve gün artan baskılara rağmen içerde dışarda eylemlerini sürdürenler, bu adaletsizliği sürekli gündemde tuttular. Devlet adaletsizliktir ve kimse de devletten adalet beklemedi. Kazandığı ekmekle yaşayanlar, ekmeklerini kolay kolay vermeyeceklerini haykırdılar 324 gündür. OHAL’inize KHK’nıza karşı mücadeleden vazgeçmeyiz.

Yaşasın NUSE. Yaşasın mücadele.

Sokak