Anarşist Gençlik’ten “Grup Yorum’a Özgürlük” Pankartı

Anarşist Gençlik, açlık eyleminde olan Grup Yorum üyeleri için Üsküdar Ünalan Köprüsü’nden pankart sallandırma eylemi gerçekleştirdi. Kavganın türküsünü, direnişin şarkısını dillendirenlere; onların mücadelesini eylemleriyle, devrimci dayanışmayla görünür kılanlara selam olsun!

Anarşist Gençlik’ten yoldaşlarımızın eylemle ilgili yayınladığı metin:

Üsküdar Ünalan Köprüsü’nde sallandırdığımız pankartımızla Grup Yorum’un açlık eylemini selamlıyoruz!

Grup Yorum’a Özgürlük!

Çav bella. Toprakta köleleştirilmiş köylülerin kendi kendilerine söyledikleri bir türkü, devrimcilerle marşlaşmış. Bu coğrafyada isyanın taşıyıcısı olmuş birbirinden farklı onlarca, yüzlerce binlerce isim; türküleşmiş, şarkılaşmış, marşlaşmış mücadelede.

Asırlardır birbiri ardına dağların arkasından gelen isyanlar… Kavgada düşen binlercemiz… Sevmenin kavga olduğunu söyleyen ve kavgamızı sürdüren binlercemiz el ele omuz omuza tutuşarak yürüyen yoldaşlar…

Her yerden zincirlerini kırarak gelenler, hep birlikte söyledikleri şarkılarla meyveye döndürür filizleri…

Şarkılarımıza ve türkülerimize özgürlük!
Ve onları en güzel söyleyen sadece “sanatçıların“ değil bu coğrafyadaki devrimci direnişci ozanların grubu Grup Yorum’a özgürlük!

Hepsi birer ozandır, kendileri kavga olan birer ozan. Şimdi hapislerde açlık eylemleriyle adaletsizliğe karşı koyuyorlar ve direniyorlar. Selam olsun direnenlere! Ve hep içimizi kavganın ateşiyle dolduran tüm ozanlara! Şimdi ağzımızda bir Grup Yorum şarkısının ıslığıyla elimizde sıkılmış yumrukla adalet için sokaklara, meydanlara. Baskının, faşizmin yükseldiği her dönemde dayanışma devrimcilerin tek kurtuluşudur. Ve bizler biliyoruz ki birimiz bile özgür değilsek hepimiz tutsağız.

Baskılara, faşizme karşı en güzel türkülerimizi söylediğimiz İberya’da yoldaşlarımızın söylediği gibi ekmek adalet ve özgürlük için herkes barikata!
İktidar ne kadar saldırırsa saldırsın, ne kadar tutsaklaştırmaya çalışırsa çalışsın o hücreler başınıza yıkılacak!

Grup Yorum’a Özgürlük!

Anarşist Gençlik

 

Dayanışma, Sokak