Barış İçin Vicdani Ret Platformu olarak Newrozdaydık

21 Mart halkların, Devletlere ve baskı güçlerine karşı kardeşlik günüdür, isyan ve direniş günüdür. Barış için atılan en önemli adımın “vicdani ret” olduğunu ısrarlıca dillendirdiğimiz süredir “barış” kelimesi bizler için daha anlaşılır olmuştur. Yeryüzünde savaşların sürdüğü, silahların susmadığı, insanların ölmeye ve öldürmeye zorlandığı bir dünyayı reddetmek için, öncelikle yaşadığımız coğrafyada yürütülen bu savaşa artık yeter diyebilmek için harekete geçmeliydik. Çünkü vicdani ret böyle bir noktada sadece salt bir savaş karşıtlığı değil, devletin katliamlarının bir halk üzerinde yıllardır sürdürdüğü bu zulme karşı etkili bir direniş olabilirdi. Biz Anarşistler militarizme ve her türlü militer baskıya karşıyız. Ancak biz Anarşistler devletin ezilen bir halkın üzerinde yürüttüğü savaşa, baskı ve sömürüye de karşıyız. Vicdani ret bu yüzden bizler için önemli ve gerekli bir mücadele alanıdır.
Newroz günü savaş karşıtı sesimizi bir kez daha duyurabilmek için İstanbul ve Diyarbakır’daki kutlamalara Barış İçin Vicdani Ret Platformu olarak katıldık.

Sokak