Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin 1 Mayıstaydık

Devrimci Anarşist Faaliyet olarak bu yıl 1 Mayıs’a Anarşist Faaliyet korteji ile katıldık. Şişli kolu üzerinden yürüyen Anarşist Faaliyet kortejinde, Lise Anarşist Faaliyet, Anarşist Kadınlar ve Kolektif 26A da yer aldı. İtaatsizler imzalı pankartla yürüyüşe katılan grupta Anarşist Faaliyet kortejiyle beraber yürüdü. Yürüyüşün öncesinde Kolektif 26A’nın kurduğu Paylaşma Masaları’nda, yaklaşık beş bin  sandviç yürüyüşe gelen herkesle paylaşılırken, toplumsal dayanışmanın önemi hazırlanan bildirilerle anlatıldı.

Paylaşma ve dayanışmayla dolu, özgür bir yaşam için, anarşizm için, devrim için ‘Anarşist Devrime Faaliyetle’ pankartının arkasında yürüyüşe başladık. Kapitalizmin adaletsizliklerine karşı, patronların zenginliklerine zenginlik katıp işçilerin, işsizlerin, ezilenlerin köleleştirilmesine karşı “Patronlar sarayda, işçiler sokakta”, “Bütün patronlar hırsızdır”, “Patronlar zengin, işçiler fakir” sloganlarını yükselttik. Atılan “Örgütlü bir halkı hiç bir kuvvet yenemez”, “Anarşist Devrime Faaliyet’le” ve “Üreten biziz, yöneten istemiyoruz” sloganlarıyla örgütlülüğün gücünü haykırdık. Yaşamlarımızı yok eden, hapseden, katliamcı devlete karşı “Bütün devletler katildir”, “Katil devlet, yıkacağız elbet” sloganları attık. Yürüyüş boyunca coşkuyla söylediğimiz Herkes Barikata marşını söyleyip ‘Ekmek, adalet, özgürlük’ sloganları attık. Yürüyüş güzergahı üzerine de “Devlet Adaletsizliktir” yazılı pankartımızı astık.

Arama noktalarına gelindiğindeyse her sene yaptığımız gibi hayatlarımızı çalan, bizlere köleliği dayatan patronların adaletine, onların adaletinin temsilcisi devlete, devletin tetikçileri kolluk kuvvetlerine kendimizi aratmayıp önce “Polis defol bu sokaklar bizim”, “Bütün polisler katildir”, “Bütün devletler katildir”, “Katil polis hesap verecek” sloganları attık sonra da bunu ifşa eden metnimizi okuduk.

Arama noktasında okuduğumuz bildiri:

BİZ ANARŞİSTLER;
1886’dan beridir büyütüyoruz bu ateşi. Bu ateş işçilerin, işsizlerin, ezilenlerin ateşi. 1886’dan beri korkuyorlar efendiler; biz olmamızdan, birlik olmamızdan. Örgütlenerek gösteriyoruz, sömürüye karşı birlik olmanın gücünü.
Kapitalizmin asla giremeyeceği mütevazi hayatlarımızı paylaşıyoruz ve dayanışıyoruz. Mülkiyetin kendini dayattığı bu sisteme karşı, zenginlerin ve patronların bencillik kültürüne karşı, paylaşma ve dayanışmayla.
Toprağı, suyu ve yaşamı kaynak olarak gören şirketlerin talanlarına karşı, devletin yalan kanunlarına karşı yaşamı savunarak.
Devletin bombalarıyla, silahlarıyla katlettiği halkların isyanı ve bin bir bahaneyle kapattığı ezilenlerin öfkesi yüreğimizde, devletin yasakladığı özgürlüğü haykırarak büyütüyoruz bu ateşi.
Bu barikatlarda adalet istediği için öldürülen işçilerin, bu barikatlarda katledilen devrimcilerin, bu barikatlarda isyankar halkların kanı var. Biz Anarşistler, bu yıl da devletin bu kanlı barikatlarında teslim olmayacağız. Hayatlarımızı çalan, bizlere köleliği dayatan patronların adaletine, onların adaletinin temsilcisi devlete, devletin tetikçileri kolluk kuvvetlerine kendimizi aratmayacağız.
Paylaşma ve dayanışma dolu özgür bir dünya için, örgütlülüğe olan inancımızla, devrime olan inancımızla, şimdi, şu anda olduğu gibi her yerde haykıracağız:

Ekmek, adalet ve özgürlük için; Anarşist Devrime Faaliyetle…

Sokak