Film Gösterimi ve Söyleşi:Direniş ve Özyönetim kültürü

Neoliberalizme Karşı Güney Amerika Deneyimleri
DİRENİŞ VE ÖZYÖNETİM KÜLTÜRÜ

FİLM: Piqueteros – Arjantin İşsizler Hareketi

SÖYLEŞİ: Metin Yeğin

27 Mayıs Çarşamba Saat 19:30

Yer: istanbulAhali
İstiklal C. Bekar S. 20/3 (Beyoğlu Ocakbaşı üstü)

Sokak