Hapishanelerdeki Tek Tip Elbise Dayatmasına Karşı Basın Açıklaması Yapıldı

Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi’nin (TDİ) çağrısıyla, hapishanelerde tutsaklara dayatılmak istenen tek tip kıyafet uygulamasına karşı Bakırköy Kadın Hapishanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada “12 Eylül faşizminin de aynı şekilde tutsaklara tek tip elbise giydirmeye çalıştığını, ancak tutsakların bu elbiselerini yırttığını ve şimdi de böyle bir işkence uygulamasına geçilirse tutsakların hapishanelerde tekrar bu elbiseleri yırtacağı” vurgulandı. Ayrıca “bizler çocuklarımızın, arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın, dışarıdaki sesi, soluğuyuz ve biliyoruz ki tek tip elbise tek başına tutsaklara değil, bütün topluma giydirilmek isteniyor. Bizler de buna izin vermeyeceğiz” denildi.

“Devrimci yürekler yıkılacak hücreler”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük”, “Asla teslim olmayacağız”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur”, “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır”, “Teptip nedir? işkencede işkencedir”, “Tektip nedir? tecritte tecrittir”, “İçerde dışarda hücreleri parçala” sloganları atıldı. Eylemde iki kişi tek tip elbise dayatmasını protesto etmek için üzerine giydikleri tek tip elbisileri parçalayarak “tek tip elbiseye hayır” derken, bizler de tek tip elbise dayatmasına karşı tektipleştirmeyi, işkenceyi, tecritte tecriti sembolize eden kutularla eylem boyunca bir mizansen oluşturduk.

Devletin tutsaklara yönelik bu dayatmasına, işkence ve sindirme politikasına karşı içeride devrimci tutsaklar dışarıda devrimciler olarak bu mücadeleyi yükselteceğiz.

Devrimci Yürekler Yıkılacak Hücreler!

 

Sokak