İMF ve Dünya Bankası defol!

İstanbulAhali’nin de içinde yer aldığı İMF ve Dünya Bankası Karşıtı Birlik Unkapanı’ndaki Merkez Bankası önünde bir eylem yaparak “İMF ve Dünya Bankası defol!” dedi.

[nggallery id=17]

Eylemde İMF ve Dünya Bankası Karşıtı Birlik’in hazırladığı şu bildiri okundu:

İMF ve Dünya Bankası defol!

Emperyalizmin iki suç örgütü olan İMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarını 1-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirecek. Bizler de bu topraklardaki onurlu insanlar olarak, emeğin hakkını savunan, insanca bir yaşam ve yaşanabilir bir dünya isteyenler olarak bu sömürücülerin karşısına dikileceğiz.


Yaşanan savaşlardan, açlık ve sefaletten dolayı emperyalist kapitalist sistemi ve onların suç örgütleri olan İMF ve Dünya Bankası’nı suçluyoruz.

– İMF ve DB suç örgütleridir; çünkü onların sistemi daha fazla silah satabilmek için dünya çapında çıkartılan savaşlarla milyonlarca insanın ölümünden sorumludur.

– İMF ve DB suç örgütleridir; çünkü onlarca ülkede yaşanan faşist darbeleri, askeri diktatörlükleri finanse etmişlerdir.

– İMF ve DB suç örgütleridir; çünkü onlar insan hayatının kum torbalarından daha değersiz olduğu bir sistemin bekçisidirler.

– İMF ve DB suç örgütleridir; çünkü sağlıktan eğitime kadar bir çok insani ihtiyacı ticarileştirerek parası olmayana yaşama hakkı tanımamaktadırlar.

– İMF ve DB suç örgütleridir; çünkü tek kuralın “daha fazla kar” olduğu bir sistemin bekası için çalışırlar.

– İMF ve DB suç örgütleridir; çünkü varlık zeminleri bütün dünyanın işçi ve emekçilerinin sefaleti üzerinde yükselmektedir.

Yıllardır milyonlarca insanın ekmeğine kan doğrayan, milyonları açlığa ve sefalete mahkum eden bu azgın sömürücüler bu kez de krizin faturasını bizlerin omuzlarına yıkma hesaplarını yapmaktadırlar.

Toplantı öncesinde hazıradıkları çalışma raporlarıyla ülkelere öneriler sunarak merkez bankalarının “krizin atlatılmasında” daha fazla rol almalarının tartışılması gerektiğini “Merkez bankalarının ellerinde bulunan tüm araçların daha etkin kullanımı”nın krizin şiddetini düşüreceğini söylüyorlar.

Bu tartışmalardan çıkacakları görebilmek için toplantı sonuçlarını beklemeye gerek yok. Söylenmek istenen yeterince açık: “Şimdiye kadar yaptıklarımızı daha sistematik hale getirmemiz lazım” demek istiyorlar.

Krizin başlangıcından beri bankalar, büyük patronlar, fabrikatörler devlet güvencesi altına alınıp borçları silinirken, lüks tüketimde vergi indirimleri sağlanırken, bizler işsiz kaldık; çıkış yolu bulamadığımızda intihara sürüklendik. Bu toplantılardan çıkacak olan da tablonun daha derinleşmiş bir hali olacaktır. Fatura yine biz işçi emekçilerin, krizde hiçbir sorumluluğu bulunmayan üretenlerin sırtına yüklenecektir. Kriz daha da “teğet” geçecektir!

Bizler buradan bir kez daha bu kan emici asalaklara sesleniyoruz. Bu topraklarda da dünyanın diğer yerlerinde karşılandığınız kadar “sıcak” karşılanacaksınız. Seattle’daki, Cenova’daki antiemperyalist kardeşlerimiz gibi bizler de sizleri sokaklarda karşılayacağız. Geleceğimizi ipotek altına almanıza izin vermeyeceğiz.

İMF ve Dünya Bankası Karşıtı Birlik

Sokak