İstanbul Hukuk’ta pratik çalışma: Bütün devletler katil midir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri bugün yani 16 mart günü alışık olmadıkları bir pratik çalışması yaptılar. Format tüm derslerdeki format ama bizim pratik çalışmamızda içerik çok farklı.

Konu KATLİAM. Fail DEVLETLER.

Bizim de sorularımız oldu ama kimse bu sorulardan puan alamayacak. Puan alamayacağım diye üzülenler de olabilir, puanlama olmadığı için sevinenler de… Doğru cevaplar ise o koca koca ders kitaplarının hiçbirinde yok.

İşte bugün dağıtılan korsan pratik çalışma notları:

OLAY: I devleti topraklarında yaşayan K etnik grubuna ait insanların siyasal taleplerini bastırmak amacıyla, K halkının yaşadığı kentleri yıkarak onları toplu olarak yaşadıkları bölgelerden alarak başka bölgelere göç ettirmek suretiyle yok olmalarını sağlama politikası izlemektedir.

Bu politikaya karşı itaat etmeyen halka karşı sekiz adımdan oluşan askeri bir hareket başlatmış ve bu saldırılarda kimyasal silahlar kullanmıştır. Sadece H kasabasında (16 Mart 1988) bir günde çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 6.000 kişi zehirlenerek ya da yanarak ölmüş, 15.000 kişi ağır derecede yaralanmıştır. Kimyasal saldırıdan kaçan insanlar yollarda yakalanarak bir kısmı öldürülmüş, geriye kalanlar toplama kamplarına toplanarak burada işkenceye maruz kalmış, binlerce insan işkence edilerek öldürülmüştür. Açlık ve hastalıklar sebebiyle de çoğunluğu çocuk, yaşlı ve kadınlardan oluşmak üzere binlerce insan ölmüştür. T devleti, I devletinden kaçarak kendisine sığınan insanları zorla geri göndermiş, geri dönmek zorunda kalan yaklaşık 1.000 kişi I devleti ordusunca öldürülmüştür. 5 ay süren bu operasyonlar sonucunda 4.000’e yakın köy ve kasaba tamamen yıkılmış, 30.000 insan ölmüş ve 1.5 milyon insan zorla göç ettirilmiştir. BM’ye yapılan resmi başvuruya ve kurtulup hastanelerde tedavi olan insanlar üzerinden elde edilen tıbbi kanıtlara rağmen BM herhangi bir işlem yapmamıştır. I devletinin savaş sonrası yeniden inşası sürecinde alınacak olan ihaleleri tehlikeye atmamak için hiçbir devlet bu konuda bir açıklama dahi yapmamıştır. İ devleti K halkına tıbbi yardımda bulunmak isteyen bilim insanlarını engellemiştir. I devletinin kimyasal silahların yapımında kullanılan malzeme ve teçhizatı A1, A2, İ ve T devletlerinden temin ettiği anlaşılmıştır.

I: Irak, K:Kürt, A1:ABD, A2:Almanya, T:Türkiye, İ: İngiltere, H:Halepçe

BM SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME

Madde 2- Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden her hangi biri, soykırım suçunu oluşturur.

a) Gruba mensup olanların öldürülmesi;

b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi;

c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek;

d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak;

e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek;

Madde 3- Aşağıdaki eylemler cezalandırılır:

a) Soykırımda bulunmak;

b) Soykırımda bulunulması için işbirliği yapmak;

c) Soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtmak;

d) Soykırımda bulunmaya teşebbüs etmek;

e) Soykırıma iştirak etmek;

BM İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME

Madde 3/1. Hiçbir Taraf Devlet bir şahsı, işkenceye tabi tutulacağı tehlikesinde olduğuna dair esaslı sebeplerin bulunduğu kanaatini uyandıran başka devlete geri göndermeyecek, sınırdışı etmeyecek veya iade etmeyecektir.

SORULAR:

1.

I devletinin eylemlerini yukarıdaki tanıma göre değerlendiriniz.
2.

A1, A2, İ ve T devletlerinin durumunu iştirak bakımından değerlendiriniz.
3.

T devletinin sığınmacıları zorla geri göndermesini değerlendiriniz.
4.

Aylar süren bu olaylara seyirci kalan BM’yi ve diğer devletlerin durumunu değerlendiriniz.
5.

Devletlerin taraf oldukları Uluslararası sözleşmelerle bağlılığı ve kendi mevzuatlarında yer alan yasaklara ve “insanlık onuru” kavramının içeriğine uymamasının sonuçları var mıdır? Varsa açıklayınız.
6.

Devletlerin bu tarz eylemlerine maruz kalma tehlikesi karşısında insanların yapabileceği bir şey var mıdır? Devletlerin kendi varoluşlarını ve mevcut iktidar durumunun devamını sağlamak amacıyla, mevcut durumdan rahatsız olan kesimlerin taleplerini ve her türlü muhalefeti benzer şekillerde bastırması karşısında adaletsizliklerin kaynağının devlet olduğunu söyleyebilir miyiz? Açıklayınız.
7.

Devletlerin gerçekleştirdiği aklınıza gelen benzeri örneklerle karşılaştırınız. Bu koşullarda devletleri birer “terör örgütü” olarak görebilir miyiz? Bütün devletler katil midir?

Sokak