Karadeniz bu yasaya isyanda

Bileşenleri arasında Karadeniz İsyandadır Platformu’nun da bulunduğu Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, HES’lerin önünü açacak “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’nı protesto için bugün eylemdeydi. Yüksel Caddesi’nde başlayan protesto yürüyüşü, polisin engelleme çabalarına karşın Meclis’e kadar sloganlarla sürdü. Karadeniz İsyandadır Platformu eyleme ‘Dereler gümbür gümbür Karadeniz özgürdür’, ‘Su yasa dinlemez’, ‘Karadeniz bu yasaya isyanda’ yazılı dövizleriyle katıldı.

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu adına basın açıklaması TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu yaptı. “AKP her şeyin fiyatını bilen ama değerini bilmeyen bir partidir” diyen Bilaloğlu, “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’nın, İkizdere Vadisinin HES projesi kapsamında sit alanı ilan edilmesinin ardından meclise sunulduğunu hatırlattı. Bilaloğlu, İktidarın bu yasa ile, doğal alanlarla ilgili karar alma yetkisini Çevre ve Orman Bakanlığı’na devretmeyi planladığını belirtti.

Bilaloğlu, “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısının” yasalaşması durumunda, Milli Park olan Munzur Vadisinde, Arılı, Çağlayan, İkizdere ve Gürleyik gibi 1. derece sit alanı ilan edilen vadilerde şirketlerin faaliyetlerinin yasallaşacağını, HES yapımı için 49 yıllığına şirketlere devredilen 2 bin civarındaki dere parçası ve havzanın ticarileştirilmesinin önündeki engellerin kalkacağına dikkat çekti. Yasayla, koruma statüleri ortadan kaldırılacak olan vadilerde de dahil tüm doğal alaların koruma durumu belirleninceye kadar şirketlerin talanına açılacağına dikkat çeken Bilaloğlu, taslağa göre bu sürenin 3 ile 8 yıl arasında olduğunu söyledi.

Sokak, Toprak