Mısırlı Anarşistlerden Gelen Dayanışma Çağrısı ve Durum Aktarımı


Mısırlı anarşist komünist örgüt Kara Bayrak‘la Kürdistan Anarşist Federasyonu’nun (KAF) yaptığı röportaj tarafımıza iletilmiştir. Türkçe tercümesini ve röportajın orijinal ses kaydını aşağıda yayınlıyoruz.

1) Adınız ve içinde bulunduğunuz hareketten söz eder misiniz?

— Ben Mısır’da küçük bir anarşist komünist grup olan KARA BAYRAK’tan Nidal Tahrir.

2) İnternet bağlantısının kesilmesi ve iletişimin zorlaşmasına rağmen, dünya mısırı izliyor ve Hareketle dayanışıyor. Mısırda geçen hafta neler olduğundan bahsedebilir misin? Sizin açınızdan durum nedir?

— Mısır’da durum şu an çok karışık. Her şey 25 Ocak’ta Mübarek rejimine karşı isyan gününe ilişkin bir çağrı ile başladı. Aslında kimse bu gruptan (kendileri) böyle bir çağrı beklemiyordu. “Hepimiz Halid Seyyid’iz” Halid Seyyid mübarek polisi tarafından öldürülmüş bir Mısırlı gençtir. Geçen yıl İskenderiye’de öldürülmüştü.25 Ocak Salı gecesi tüm mısır kentlerinde sokaklara döküldü insanlar. Çarşamba kitleselleşmeye başladı gösteriler. Daha sonraki günlerde özellikle 1956-67’de siyonizme karşı direnişle ünlü Suez kentinde 4 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Gaz, plastik mermi, ateş silahları kullanıldı. Garip sarı bir şey fırlatıldı (Hardal Gazı). Cuma günü cuma namazıyla gösterilere çağrılar devam etti. Öğlen, polis bu gösterileri şiddet kullanarak bütün gücüyle engellemeye çalıştı. Kahire Mattareyah özellikle Suez İskenderiye Mahallesinde birçok çatışma oldu. Hava kararıncaya dek Kahire’deki Tahrir meydanında Mübarek rejimini yıkmak için “Halk rejimi yıkmak istiyor” sloganlarıyla akın akın ilerledi. Gün doğarken Mübarek orduları şehre yollayacağını ve sokağa çıkma yasağını ilan etti. Bu sokağa çıkma yasağını devlet tarafından planlanmış bir karşı atak izledi. Mısır halkına tehdit olarak devlet hapishaneleri boşalttı. Mısır hapishanelerindeki suçluların yanı sıra baltagayyahlar da dışarı çıktı. (Baltagayyahlar haydutlar demek kısaca. Bunlar devletin isyana karşı paramiliter güçleri. Sokaktaki protestoculara karşı çatışanlar da bunlar) Böylece sokakları polis ve ordu, doğrudan müdahale etmeden izliyor. Mısıt TV gazete ve radyoları birçok şehirde Baltagayyahlar ve gizli polislerin protestolara karşı örgütlenmesinin reklamını yapıyor.

3- Çarşamba günü Mübarek yanlılarıyla karşıtları arasında çatışma olduğu söylendi. Bunu bu şekilde ifade etmek doğru mu? Mübarek yanlıları kimdir? Bu çatışmalar ortalama mısır işçi sınıfının eğilimini nasıl etkiliyor?

Bu şekilde ifade etmek doğru değil. Çünkü mübarek yanlıları denen grup eylemcilere saldıran Baltagayyah ve sivil polislerden oluşan bir gruptur. İşin garibi bu saldırı mübareğin ve Obama’nın konuşmasından sonra gerçekleşti. Nero (heralde mübarek) mısırdan gönderilmeden önce Mısır’ı yakmak istiyor. Kendisinin güvenlik ve istikrarın bozulmaması için güvence olduğuna insanları inandırmaya çalışıyor. Bu yolla gerçekten biraz ilerleme yakaladı. Bu kutsal ulusal dostluk, şimdi bu Tahrircilerin (Tahrir Komünü) karşıtlığında gelişiyor. Özellikle orta sınıf, bu gösterilerin sona ermesi gerektiğini söylüyor. Çünkü mısır yakıldı, açlık başladı diyor. Ama bunun payı yok, bu sadece abartma. Her devrimin kendi zorlukları vardır. Mübarek korku ve terörü daha çok yerinde kalabilmek için koruyor. Kişisel olarak diyorum ki, protestocular bu durumdan sorumlu olsa bile, Mübarek yine de gitmeli terk etmeli. Çünkü bu durumu kontrol edememesinden.

4- Haftaya ne yaşanacağını öngörüyorsun? ABD hükümetinin tavrının buradaki durumu ne kadar etkilediğini düşünüyorsun?

— Yarın ya da önümüzdeki hafta neler yaşanacağını hiç kimse tahmin edemezç Mübarek Aptal inatçının teki. Mısır medyası tarihinin en büyük medya kampanyasını yaparak önümüzdeki cuma, 4 şubatta göstericilerin tutuklanması için bu kampanyayı yapıyor. Yarınki eylem “kurtuluşun cuması” olarak tanımlanıyor. ABDnin tavrı bizi gösterilerden daha çok etkiliyor. Çünkü Mübarek insanları öldürebilen ama efendilerine hayır diyemeyen bir hain.

5- Anarşistlerin bu sınıf mücadelesine katılımı neydi ve ittifakları kimlerdir? Güvenliğinizi de göz önünde bulundurarak cevaplayın.

— Anarşizm mısırda büyük bir akım değil ama bazı anarşistler mevcut. mısırdaki anarşistler hem protestolara, hem de sokaklara haydutlardan korumak için güncel komitelere katıldılar. Bu konseylerde anarşistleer umut vaadetti. Mısırlıların tunustaki ortakları marksistler. Şimdi ideolojik tartışmaların zamanı değil. Bütün sol birleşmek için çağrı yapıyor. ondan sonra her şey tartışılır. mısırlı anarşistler mısır solunun bir parçası.

6- Mısırdaki devrimcilerle batıdaki devrimciler arasında nasıl dayanışma formları geliştirilebilir? Acilen yapılabilecekler ve uzun erimde yapılabilecekler nelerdir?

— Mısırlı devrimcilerin önündeki en büyük engel iletişimin kesilmesi. şimdilik böyle, uzun vadede neler olacağı öngörülemez. eğer devrim başarılı olursa batılı devrimciler amerikadan ve israilden beklenen baskılara karşı mısırlı yoldaşlarıyla dayanışma göstermeli. eğer devrim yenilirse bu bütün Mısırlı devrimciler için bir katliam olur.

7- Mübarek gittikten sonra birincil görevler neler olacak? Sokak seviyesinde bununla ilgili planlar var mıydı? Antikapitalist devrimcilerin planları?

— Şimdi asıl mesele şu: sokağın talepleri yeni bir anayasa geçici hükümet ve seçimler yapılması. Bu konuda bütün siyasetlerde bir sürü planlama var. Özellikle müslüman kardeşliğinde bu planlama. Antikapitalist devrimciler kahirede çok değil. Komünistler, demokratik sol, Troçkistler anayasa ve seçimler hakkında aynı taleplere sahipler. Ama biz anarşistler için sermaye ve devlet karşıtları olarak sokakları daha iyi korumak ve güvence altına almak için komiteler yapmaya ve bunları gerçek konseylere dönüştürmeye çalışacağız.

8- Yurtdışındaki devrimcilere çağrınız nedir?

— Bütün dünyadan değerli yoldaşlar! Dayanışmaya ihtiyacımız var, büyük bir dayanışma. MISIR DEVRİMİ KAZANACAK.

**
Nidal Tahrir ile röportajın tamamının ses kaydını İngilizce olarak aşağıdan dinleyebilirsiniz.

Sokak