Romanos’a Özgürlük Yaşasın Anarşizm!

romanos 122

Bugün, Yunanistan devleti tarafından 6 yıl önce katledilen anarşist yoldaşımız Alexis için, aynı devletin tecridine karşı 26 gündür açlık greviyle direnen anarşist Nikos Romanos için sokaklardaydık.

Bugün yaşadığımız topraklarda, Yunanistan’da, Kürdistan’da Meksika’da, Ferguson’da, birçok yerde direnirken katledilen tüm kardeşlerimiz için sokaklardaydık.

Bugün Uğur için Ceylan için Berkin için, Ali İsmail için, Ethem için, Medeni için, Arin için, Paramaz için, Kader için sokaklardaydık.

romanos 121

Devletler, dünyanın dört bir yanında özgürlükleri için mücadele eden kardeşlerimizi katlederken, bizleri yoksullaştırarak öldürür. Bizler, devrimci anarşistler, bugün , patronlara, şirketlere, devletlere olan öfkemizle doldurduk sokakları. Katil polisler yolumuzu kesse de, bizlere copuyla, gazıyla, gaz mermileriyle saldırsa da öfkemizi dindiremediler. İsyanımız sloganlara dönüşüp sokaklarda yankılanırken, kara bayraklarımızla direndik katillerin tüm baskılarına.

Şimdi, özgürlüğe olan bu tutku giderek büyüyor; katledilenlerin öfkesi, yüreklerdeki isyan ateşini daha da harlıyor.

romanos 117 romanos 118

Devrimci Anarşist Faaliyet, tutsak yoldaş Nikos Romanos’u eylemin bereketiyle selamlıyor.

Eylemde okunan basın açıklaması :
Bugün, yaşamları gasp eden iktidarlara olan tüm öfkeyle, özgür bir dünyaya olan inançla kara bayrağımız dalgalanıyor dünyanın dört bir yanında. Hep daha fazlasını kazanmak için emeğimizi sömüren şirketlere; sınırlar uğruna yarattıkları savaşlarda kardeşlerimizi katleden devletlere; bizleri yoksullaştırırken zengini daha da zengin ederek cebini dolduran tüm iktidarlara karşı isyan, anarşizmin öfkesinde yaşam buluyor şimdi. Devletlere, patronlara, şirketlere, katillere olan öfke, kara bayrağımızla yayılıyor şimdi dalga dalga. Yıllar boyu yok sayılmanın, kaybedilmenin, katledilmenin üzüntüsü öfkeye dönüşüyor, sokaklar öfkeyle yanıyor şimdi dört bir yanda.
Bundan tam 6 yıl önce, Atina’nın Exerchia mahallesinde bir anarşist olduğu için katledildi 16 yaşındaki Alexandros. Katillere öfkesini isyana dönüştürüp sokaklara çıktığı için, gasp edilen yaşamların hesabını sorduğu için, iktidarlara biat etmeyip ne pahasına olursa olsun özgürlük uğruna direndiği için polisin silahından çıkan bir kurşunla katledildi. 6 Aralık 2008 günü, Alexis’in göğsüne saplanan mermi, sokaklarda isyanın ateşine döndü. Katiller saldırmayı sürdürse de, özgürlük için çarpan bir yüreği susturanlara olan öfke alev alev yaktı sokakları Atina’da, Selanik’te, İstanbul’da ve dört bir yanda.
Alexis’in katledildiği gün onun yanında olan kardeşi, özgür bir dünya için aynı inancı taşıyan Nikos Romanos da şimdi, bir anarşist olduğu için tutsak düştü. Romanos, adaletsizliklere karşı susmadığı, devletin baskısıyla yılmadığı, katledilen yoldaşının inancıyla tüm iktidarlara karşı mücadele etmeyi sürdürdüğü için tutsak. Alexis’i katlederek mücadelemizi sonlandırabileceğini zannedenler, şimdi de Nikos’u tutsak düşürerek, anarşizme olan inançla çarpan bir yüreği durdurabileceğini zannediyor. Baskısıyla, tecridiyle,işkencesiyle Romanos’a saldırmayı sürdüren devlete karşı, tıpkı 2008’de olduğu gibi, sokaklar yine öfkeyle yanıyor, yanacak. Romanos 10 Kasım’dan bu yana açlık greviyle direnirken, cezaevlerinde tutsak başka anarşist yoldaşlar da onunla dayanışmak için açlık grevine başlıyor. İşgal edilen üniversitelerde, alev alev yanan sokaklarda, tecride direnen hücrelerde aynı ses yankılanıyor: “Yaşadığımız ve nefes aldığımız sürece yaşasın anarşi!”
2008’de Alexis’i katleden, bugün Nikos’u tutsak eden iktidarlar, adaletsizlere karşı dünyanın her yerinde büyümekte olan öfkeyi dindirebileceğini zannediyor. Bu yanılsamayla tutsak etmeye, saldırmaya, katletmeye devam ediyor.
Meksika’da, iktidarların geleceksizleştirme politikalarına karşı direnen 43 öğrenci devlet eliyle kaybediliyor; yanmış bedenleri günler sonra toplu mezarlarda bulunuyor. Yalnızca bedenleri siyah oldukları için, iktidarın faşist saldırılarının hedefi olanlar Ferguson’da polisin sıktığı kurşunların hedefi oluyor, gözaltına alınmamak için direnenlerse polis tarafından boğazı sıkılarak katlediliyor. Berkin, Ethem, Ali, Ahmet gibi yaşamları için direnen nice kardeşimizse, devletin polisi tarafından katlediliyor. Rojavada büyüyen devrimi ve Kobanê’deki direnişi savunmak için Arin gibi, Suphi Nejat gibi, Kader gibi direnenler devletlerin çeteleri, militer güçleri, askerleri tarafından katledilirken; coğrafyanın dört bir yanında, bu direnişi büyütmek için Hakan gibi, Mahsum gibi sokaklara çıkanlar, aynı devletin katil polislerinin hedefinde, namlusunun ucunda ucuz yaşamlar oluyorlar…
Adaletsizliklere karşı hesap soranlar, yaşamlarını kazanmak için direnenler, özgürlüğe olan inançlarıyla mücadele edenler nerede sokaklara çıkarsa; orası baskının, işkencenin, katliamın adresi oluyor. İktidarlar, kendilerine itaat etmeyenleri tutsak ederek, kaybederek, katlederek yıldırabileceğini zannetse de, bir yerden yükselen özgürlük çığlığı, dört bir yandan yankılanıyor. Atina’nın hücrelerinden Meksika’ya, Ferguson’un sokaklarından İstanbul’a, Kobanê’nin ve tüm Rojava’nın özgürleşen topraklarına, yeni bir dünyaya olan inanç dalga dalga yayılıyor. Şimdi, özgürlüğe olan bu tutku giderek büyüyor; katledilenlerin öfkesi, yüreklerdeki isyan ateşini daha da harlıyor.
Bu isyan, yaşamlarımızı gasp eden, özgürlüğümüze kast eden, bizleri katleden iktidarlara karşı. Bu isyan kapitalizme ve devletlere karşı. Bu isyan tüm tutsaklıklara karşı.
Yüreklerimizde taşıdığımız özgürlük isyanıyla yeşeriyor anarşizm dört bir yanda.
Ve dünyanın bir ucundan bir ucuna büyüyor mücadelemiz, kara bayrağımızla taşınıyor dalga dalga.

Yaşasın Devrim, Yaşasın Anarşizm!

DAF-Devrimci Anarşist Faaliyet
LAF-Lise Anarşist Faaliyet
Anarşist Gençlik
Anarşist Kadınlar
MAKİ
TAÇANKA Anarşist Komünist Kolektif

 

 

 

Sokak