Sivas Katliamı Mitingine Çağrı


Devlet, cumhuriyetten önce de sonra da ezilen ve isyan eden halklara yönelik katliamlarını gizledi, durdu. Son yüz yılda ise öncelikli hedefi kürtler ve aleviler oldu. Artık yavaş yavaş ortaya çıkan belgelerle Dersim aralanıyor derken, bir başka katliamın, 1993’de bir çok aydının sanatçının diri diri yakılması olayı, mahkemelerin oyalamalarıyla yakalanabilen sanıkların da serbest kalması ve asıl faillere hiçbir zaman ulaşılamayacak olması tehlikesini doğurdu.

Aralarında bir çok alevi-bektaşi dernek ve federasyonlarının, devrimci kurumların katılımıyla, bu cumartesi kadıköyde devletin bu katliamcı yüzünü teşhire yönelik bir miting yapılacak.

Bu isyan çığlığına Devrimci Anarşist Faaliyet’te, mitinge katılarak ortak olacak.
Çünkü biliyoruz ki devletin adaleti yoktur, devletin kendisi katliamdır.!

Yer: Kadiköy Tepe Nautilus önü
Saat: 12:00
Tarih: 31 Mart Cumartesi günü

Sokak