Tabiatı Bozuk Yasayı TANIMIYORUZ !

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRIMIZDIR;

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar kurulunda imzalanan ve meclis gündemine getirilmesi tasarlanan TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA YASASI ile coğrafyamızın dört bir yanı, tüm doğa ve canlı yaşamı, biyolojik çeşitliliği koruma ile doğal sit koruma mevzuatı ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Bu yasa tasarısı yaşamlarımız karşısında büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Şirketler ‘yasal talan’ için bu yasayı bekliyor!

Uyan Karadeniz! Ayaklan!

Yaşamlarımızı tehdit eden TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA YASASINA karşı çok geç olmadan harekete geçmeliyiz.

TÜM YAŞAM SAVUNUCULARINI VE KARADENİZ HALKINI BU DUYARLILIĞA DAVET EDİYORUZ.

Tarih: 05.12.2010 PAZAR
Yer : GALATASARAY LİSESİ ÖNÜ/TAKSİM
Saat : 12:30

KARADENİZ İSYANDADIR PLATFORMU
www.karadenizisyandadir.org

Sokak