Tek Damla Yağmurla Başlar Her Fırtına – 1 Mayıs 2019

1 Mayıs 2019 Bakırköy mitingine Genç İşçi Derneği ile beraber “Tek Damla Yağmurla Başlar Her Fırtına” pankartıyla katılarak GİDER’in gücüne güç kattık.

Devrimci Anarşistler 1 Mayıs’a Ankara’da “1886’dan Bugüne Anarşizm Örgütlenmektir – KARALA” , İzmir’de “Karşılıklı Yardımlaş, Ekmeği Fethet – Devrimci Anarşistler” pankartlarıyla katıldılar.

Anarşizm mücadelesinde yaşamını yitiren tüm yoldaşlarımızı anıyor, dünyadaki tüm anarşistlerin 1 Mayıs mücadelesini selamlıyoruz.

 

Sokak