Vicdanlarımızı susturamaz, bizleri yıldıramazsınız!

06.01.10- Ankara’da vicdani retçi Enver Aydemir’e yapılan işkence ve kötü muameleyi protesto etmek ve Enver’le dayanışmak için basın açıklaması yapan arkadaşlarımız polis tarafından keyfi bir şekilde, kimlik sorma bahanesiyle engellendiler ve daha sonra yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındılar. Aralarında SGD, feministler, demokratik toplum örgütleri ve Ankara Anarşi İnisiyatifi’nden yoldaşlarımızın da bulunduğu 23 kişi halen karakolda gözaltındalar ve halkı askerlikten soğutmak, polise mukavemet ve yasadışı gösteri ve yürüyüş yapmakla suçlanıyorlar.

Ahali Gazetesi’nin dün gerçekleşen gözaltılarla ilgili yapmış olduğu açıklamada;
Bu müdahaleler, bu baskılar kime? Kimi nasıl durduracaklar, nasıl sindirecekler? Susturabilecekler mi? Durdurabilecekler mi?

“Bu gün 12:30’da arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın gözaltına alındığı Yüksel Caddesi’nde 18:30”da yeniden toplandık. Baskıların ve gözaltıların bizleri yıldıramayacağını, kaç kişiyi daha tutsak alırlarsa alsınlar her zaman var olmaya devam edeceğimizi bu varoluşumuzdan rahatsız olanlara bir kez daha gösterdik. Yaşamın her alanında ve anında varlığını çeşitli tahakküm şekilleriyle gösteren devlet vicdani retçileri askerleriyle yıldırmaya çalışırken, bizleri de polis aracılığıyla yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Her zaman olduğu gibi onlarca polis aracılığı ile arkadaşlarımız darp edilerek, göz altına alındılar.” denildi.

06.01.10 tarihinde yapılan açıklamada; “ Ölmeyi ve öldürmeyi, tahakkümü reddeden ve buna karşı yaşamı ve yaşatmayı savunan vicdani retçiler, varlığını militarizme ve her türlü tahakküme borçlu olan iktidar tarafından baskılanmaya devam ediyorlar. Enver Aydemir şu an Eskişehir Cezaevi’nde işkence altında, Halil Savda, Mehmet Bal ve tüm vicdani retçiler cezaevlerine kapatılarak işkencelerden geçtiler. Enver Aydemir’le Dayanışma İnisiyatifi’nden arkadaşlarımızda faşizmin bekçileri tarafından gözaltında tutuluyor. Bizler Enver Aydemir’le Dayanışma İnisiyatifi olarak gözaltıların, tutuklamaların ve devletin hiçbir baskısının bizi engelleyemeyeceğini buradan duyuruyoruz. Eylemlerimiz devam edecektir. Tahakkümün, faşizmin, militarizmin tüm varlığımızla karşısındayız. Hiçbir baskı mekanizması ve kurum yaşamı savunan irademizden daha güçlü değildir. Bu irade her türlü tahakküme galip gelecek ve sonunda yaşam kazanacaktır. Enver Aydemir Özgürleşiyor”. denildi.

Bugün Ankara Anarşi İnisiyatifi, basına ve tüm siyasi örgütlere; 09:30’da Ankara Adliyesinin önünde toplanmak ve gözaltıları protesto etmek üzere çağrı yaptı.

Bugün İstanbul Enver Aydemirle Dayanışma İnisiyatifi de; ordu ve polis devletinin baskıcı ve yıldırmacı uygulamalarına karşı çıkmak ve gözaltında bulunan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması için saat 14.00’de, Galatasaray Lisesinin önünde bir basın duyurusu gerçekleştirecektir.

Ordu ve Polis Baskısı Bizleri Yıldıramaz,

Gözaltılar Serbest Bırakılsın,

Enver Aydemir’e Özgürlük!

Polis_vicdani_ret_eylemine_saldirdi_20100106_165613Polis_vicdani_ret_eylemine_saldirdi_20100106_165652
Polis_vicdani_ret_eylemine_saldirdi_20100106_165710
Polis_vicdani_ret_eylemine_saldirdi_20100106_165721
Polis_vicdani_ret_eylemine_saldirdi_20100106_165647
Polis_vicdani_ret_eylemine_saldirdi_20100106_165704
Polis_vicdani_ret_eylemine_saldirdi_20100106_165715
Polis_vicdani_ret_eylemine_saldirdi_20100106_204321

Sokak