4 yıl bekleme diploma hemen şimdi!


Bugün kapitalizmin örgütlendiği önemli alanlardan biri de üniversitelerdir. Henüz paylaşma ve dayanışma ilişkilerini yitirmemiş bireylerde hırs, rekabet, bencillik gibi algılar yaratarak kendi meşruluğunu ve devamlılığını sağlayan kapitalizm, üniversitelerde de aynı kapitalist algılarda kendini örgütlüyor ve insanlığını yitirmemiş olanları cansızlaştırıyor, yaşama yabancılaştırıyor. Düzen bizleri 2 ile 7 yıl arasında kampüslere hapsederek, öğrencilere yalnızca sistem içine hapsedilmiş gelecek tahayyülleri sunarak, üniversitede yaşama dokunmayan, sistemin bilgisinin meşruluğunu, kutsallığını benimsetmek istiyor. Sistemin bilgisini aldığımızın teminatı olarak da diplomalarla, yeterlilik belgeleriyle bize değer biçiyor. Bizi kendi sistemi içinde yok ediyor!
Her yıl olduğu gibi bu yılda Devrimci Anarşist Faaliyet olarak sistemin bilgisinin kariyer garantörü olan diplomaları 4 yıl beklemeden dağıttık. İstanbul, Yıldız Teknik, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerinde dağıttığımız diplomalarla birlikte 6 Kasım YÖK protestosu eylemine, diplomaları yakmak için de çağrıda bulunduk.Tenefüs