Çatlaklar derinleşiyor , UZLAŞMA YOK !

E2kmek , adalet ve özgürlük mücadelesinde ezilen sınfın yanında, öz-örgütlenmeye ve direnişe tek-el, tek yumruk, tek barikat olmak için tekel işçileriyle dayanışmayı her yerde örgütlüyoruz. Devlete verilecek yanıt uzlaşmayla değil, direnişle gelecek; ezienlerin isyanıyla şekillenecektir.

Devrimci Anarşist Faaliyet olarak liselisi – üniversitelisi – işçisi ve işsiziyle bütün gençliği “Devrimci Demokratik Yurtsever Gençlik’ imzasıyla yapılacak olan TEKEL direnişine destek eylemine çağrıyoruz.

DEVRİMCİ ANARŞİST FAALİYET

23 Şubat 2010 /SALI
SAAT: 12.30
BEYAZIT MEYDANI

“Uzlaşmadan her zamankinden çok sakınmalıyız; kapitalistler ile ücetli köleler, yönetenler ile yönetilenler arasındaki çatlağı derinleştirmeliyiz;özel mülkiyetin kamulaştırılmasını ve devletlerin yıkılmasını savunmalıyız. Halkların kardeşliğini, herkes için adalet ve özgürlüğü sağlayacak tek araç budur;bunu gerçekleştirmeye hazır olmalıyız.” Errico Malatesta

Tenefüs