Loç vadisi darda, herkes isyanda!

HES’çi şirketler Loç vadisinden çıkana kadar sularının başında ne pahasına olursa olsun nöbet tutmaya kararlı olan Sarı yazmalıların yalnız olmadığını göstermek için bugün tüm Türkiye’de eş zamanlı eylemler yapıldı.

İstanbul’daki eylem saat 12.30’da Taksim Meydanı’nda yöresel giysilerini giyen Kastamonu’luların davul zurna eşliğinde geleneksel oyunları ile başladı. Loç’luların yanı sıra Karadeniz İsyandadır Platformu’nun, Hasankeyf Yaşatma Girişimi’nin ve Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu’nun da katılarak destek verdiği eylemde ÜMRAN BORU LOÇ VADİSİ’NDEN DEFOL pankartı açıldı.

Munzur Koruma Kurulu üyeleri ise Munzur Festivali nedeniyle Dersim’e yola çıkmadan önce otobüslerinin hareket yeri olan 1 Mayıs Mahallesi’nde bir basın açıklaması yaptı.

‘Loç vadisi darda herkes isyanda!’, ‘Dereler akacak, şirkeler kaçacak’, ‘Santral yapma boşuna yıkacağız başına’ ve ‘Ümran boru vadimizden defol’ sloganlarının atıldığı eylemde aşağıdaki bildiri basına okundu.

Küre Dağları Milli Park alanına giren Cide Loç Vadisi’nde yapılması
planlanan HES projesi’ne karşı yürüttüğümüz meşru ve hukuksal
mücadelemiz sürerken, Ümran Boru tamamen hukuksuz bir biçimde iş
makineleriyle vadimizi, yaşam alanlarımızı talan etmeye, ağaçlarımzı
kesmeye başladı bile. Bir yandan da rant alanı haline getirilen
derelerimizdeki suları 4800 metre boyunca taşımak için 3,55 metre
çapındaki boruları topraklarımıza döşeyecek.

Bunun için tapulu tarlalarımıza, bizleri korkutup sindirerek el koymak
istemektedir. Bu durum da devletin ve şirketlerin halkı yok saydığını
gözler önüne seriyor.

Rahmetli Rıfat ILGAZ’ın “Ne iyi etmiş de, anam beni bu cana yakın
memlekette doğurmuş, Cide, doğduğum eşsiz, benzersiz memleket” dediği
Loç Vadisi’nde bulunan dört köyün halkı, yaşam alanlarını korumak için
günlerdir şirkete karşı şantiye alanının önünde çadırlar kurarak
aralıksız nöbet bekliyor.

Ancak iki gün önce iş makinaları insafsızca vadimize gelerek çalışmaya
başlamak isteyince bir kez daha Loç’luların direnişiyle karşılaştı.
Firma, çareyi kolluk kuvvetlerini desteğe çağırmakta buldu. Jandarma,
barikat kurarak köylüleri inşaat alanına yaklaştırmadıysa da, Loç
Vadisi halkının kararlı tutumları sonucu firma, çalışmalarına iki gün
ara verdiğini açıklamak zorunda kaldı.

Bugün, bu iki günlük süre bitiyor, ve bizler firmanın, mahkeme
sonuçlanmadan, istenen bilirkişi raporları gelmeden bunca usulsüz ve
haksız tutumuna karşı inşaatına devam edip etmeyeceğini merak
ediyoruz. Kararlarını merak ediyoruz.

Ama onlar bilmelidir ki, bizim kararımız, suyumuza toprağımıza göz
koyan şirketlere karşı yaşam alanlarımızı savunmaktır. Bizleri
yerimizden yurdumuzdan etmelerine izin vermeyeceğiz. Biz bir ağacımızı
bile kesmeye kıyamazken, firmanın yaptığı bu katliamı asla
kabullenemiyoruz, kabullenmeyeceğiz.

Ümran boru’ya sesleniyoruz, gözümüz üzerinizde!çekin kirli ellerinizi
güzelim toprağımızdan!

Ümran boru’ya sesleniyoruz, Loç Vadisi’nde faaliyet gösteren şirketler
vadimizden çıkana kadar suyumuzun başında ne pahasına olursa olsun
nöbet tutmaya kararlıyız.

Mücadelemizde haklı olduğumuzu biliyoruz. Sarı yazmalıların yalnız
olmadığını, göstermek için bugün şu saatlerde, tüm Türkiye’de eş
zamanlı eylemler yapılmakta.

Bizim gibi canı yanan ve yaşamına sahip çıkan insanlar bizimle
dayanışmak için sokaklarda. Artvin, Rize, Zonguldak, Düzce, Bartın,
Sinop, Tunceli, Muğla, İzmir, Ankara, Trabzon ve Antalya’da ÜMRAN BORU
LOÇ VADİSİ’NDEN DEFOL pankartları açılmakta, yürüyüşler yapmakta.

Hiçbir proje halka zorla dayatılarak gerçekleştirilemez.

Bu su, bu toprak, bu vadi, bu yaşam bizimdir!

Toprak