DERS : Devlet / KONU: Ölüm

Topluca

“Buraya bakın, burada merminin altında
Bir tenefüs daha yaşasaydı
Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür.
Devlet dersinde öldürmüştür…”
Ece Ayhan

Başlar devlet dersine. Okul sırala­rında tarihinden başlar, din kültü­ründen başlar ve mermileriyle, tazyikli suyuyla, copuyla verir dersini. Uslan­madın mı, dersini almadın mı daha, o zaman seni de meçhulleştirir.

Sene 1968. Devletin dersinde öldür­düğü bir devrimci var. Üniversite öğ­rencisi Battal Mehetoğlu. 150 faşist tarafından devletin desteğiyle katledil­di. Devlet mermisiyle verdi dersini.

Sene 1980. Daha 17 yaşında ver­diler infazını. Kanıtı olmadan, yaşı dol­madan. “Beni ibret olsun diye asa­caklar” dedi Erdal Eren. Ve öyle oldu! 3 Aralık 1980’de idam edildi. Devle tin verdiği bu ders, herkesin vicdanı oldu. Devlet ders vermeye devam et­tikçe, tahtaya kalkan herkesi vurdu.

Sene 2013. Sokak arasında acıma­sızca katlettiler Ali İsmail’i. Taksim Di­renişi sırasında, 2 Haziran günü, dev­let yine o ara sokaktaydı. Materyali ise bu sefer tekmeleriydi. Polisler tekme­leyerek öldürdü Ali’yi. Kimi zaman kur­şun oldu, kimi zaman attığı gaz fişeğiy­le vurdu Ethem’i, Medeni’yi, Abdullah’ı, Ahmet’i, Hasan Ferit’i, Berkin’i.

Kimleri öldürmedi ki devlet. Herkesin yaşamlarını çaldı. Katliamlarını bir za­fer anlatır gibi derslerinde anlattı. Hep dayattı ideolojisini. Tarih kitaplarında anlatacağı kahramanlık hikâyelerinde özgürlük isterken katlettikleriyiz. Şim­di okul bahçelerinde sıralanmış meçhul öğrenci anıtlarıyız. Devletin dersinde asimile ettiği, entegre ettiği, öldürdü­ğü…

Direnişimizde fişeğiyle, mermisiyle öldürerek verdiği ders ile okullarında verdiği ders aynı mantıktır devletin. Eğer istediğini yapmazsan, itaat et­mezsen meçhulleştirecektir seni de. Disiplin cezasıyla, tecridiyle. Bakıyo­rum da okul bahçesinde her geçen gün artmış anıtlarımız. Her bir anıt mü­cadelemize özgürleşmek için dikilirken bizler de adım adım tahtaya kalkacağız Tahtaya kalkacak ve oturtulduğumuz sıraları terk edeceğiz. Ve isyan edece­ğiz, direneceğiz tüm “meçhul” öğrenci­ler gibi.

Yazan: Onur Ö

 

    Benzer yazılar: