26A Atölye Kadıköy’de “Cinsiyetçilik ve Mekan” Aktarımı Gerçekleştirildi

Kadıköy 26A Atölye’de bugün Selçuk Çelik’in aktarımıyla “Cinsiyetçilik ve Mekan” başlığına yoğunlaşıldı.

Projeksiyonlarımızı zaman-mekan koordinatları üzerinden devlet/baba; ana/vatan kurgusununun tezahürlerine çevirdik. Mabet mimarilerinin bilinç dışı tahayyüllerine toplumsal cinsiyet bağlamında odaklandık. Verilen kadı fetvalarının ışığında dünden bugüne kadına çizilmiş sınırları; şehitlik, fedakarlık gibi kültürel kodların militarizmle ilişkisini konuştuk. Aktarım soru-cevap ve yorumların ardından sona erdi.