26A Atölye’de “Bakunin’in ‘Yıkmak Yaratmaktır’ Düşüncesini Okuyoruz, Konuşuyoruz, Tartışıyoruz” Etkinliği Gerçekleştirildi

Anarşist Gençlik’in 26A Atölye’de gerçekleştirdiği çalışmaların ikincisinde Bakunin’in “Yıkmak Yaratmaktır” düşüncesi üzerinden felsefi ve politik yaşamı üzerine bir aktarım gerçekleşti. Devrimci anarşist Mihail Bakunin, diyalektik felsefesine getirdiği negatif yorumuyla daha 1840’ların başında derin bir içgörüyle dönemin başarılı bir analizini yapmış ve geleceği çok açık bir şekilde öngörmüştü. Yazdığı “Almanya’da Gericilik” isimli metni Türkçe’ye ilk defa tam haliyle Anarşist Gençlik tarafından çevrildi ve bir önsözle broşür halinde yayınlandı. Anarşist Gençlik’ten ilk olarak sözü alan Şeyma yoldaşımız Bakunin’in hayatı ve devrimciliği hakkında önemli noktaları belirttiği bir kronoloji çıkardı. Halk özgürlük hareketlerinde devletsizlik fikrinin savunusu bağlamında tarihi bir önemi olan Bakunin aynı zamanda federasyon fikrinin de en açık savunucularındandı. Sonrasında konuşan Zeynel yoldaşımız biraz daha metne ve Bakunin felsefesine yoğunlaştı. Yazıdaki fikirlerinin, Bakunin’in düşünsel dünyası içerisinde her zaman tazeliğini koruyan bir zemin olarak kaldığını vurgulayarak güncel örneklerle de anlatımını sürdürdü. Bugüne özel çizdiği bir Bakunin portresini atölyemize hediye eden Ahmet yoldaşımızın Bakunin portresi etkinlik boyunca atölyede sergilendi. Soru cevap kısmının ardından etkinlik sonlandırıldı.