26A Atölye’de “Emma Goldman: Savaş Karşıtlığı ve Militarizm Düşüncesi Üzerine” Etkinliği Gerçekleştirildi

Anarşist Gençlik’in 26A Atölye’de gerçekleştirdiği çalışmaların üçüncüsünde, Emma Goldman’ın Savaş Karşıtlığı ve Militarizm üzerine düşüncelerinin konuşulduğu etkinliğin ilk bölümünde söz alan Irmak arkadaşımız Emma’nın hayatı ve mücadelesine dair bir aktarım gerçekleştirildi. Emma Goldman’ın anarşizm mücadelesi içerisindeki öneminden, devrimler tarihine ilişkin gözlem ve deneyimlerine, kadın özgürlük hareketi içerisindeki perspektifinden, yazılı çalışmalarına kadar pek çok konudan bahsedildi.
Sonraki bölümde ise Şeyma arkadaşımız, öncelikle Anarşist Gençlik’in çevirerek yayınladığı ve etkinlikte dağıttığı broşür içerisinde yer Emma Goldman ve Alexander Berkman tarafından yapılmış konuşmanın ve Emma’nın mahkeme savunmasının oluşturduğu içeriği üzerinde durdu. Sonrasında antimilitarist mücadelenin bugünü ve Emma Goldman’ın bu mücadeleye nasıl zemin hazırladığından bahsedildi. Savaş karşıtı hareketin farklı tartışmalarına ilişkin de konuşuldu. Soru cevap ve yorumlama kısmının ardından etkinlik sonlandırıldı.