26A Atölye’de “Kropotkin’in Gençliğe Çağrısını Okuyoruz, Konuşuyoruz, Tartışıyoruz” Etkinliği Gerçekleşti.

26A Atölye’de Anarşist Gençlik’in “Kropotkin’in Gençliğe Çağrısını Okuyoruz, Konuşuyoruz, Tartışıyoruz” etkinliği gerçekleşti.
Coğrafya, evrim, biyoloji ve etik gibi alanlardaki bilimsel çalışmalarının yanı sıra devrimci anarşist perspektifiyle ortaya koyduğu önemli ekonomik ve siyasi teorileriyle mücadelemizin parlayan ışıklarından Kropotkin’in 1880’de kaleme aldığı Gençliğe Çağrı metninden hareketle gençlik mücadelesi konuşuldu.
Kropotkin’in hayatına ve mücadeleyle yaşamı arasında kurduğu ilişkiye değinildi, kronolojik olarak Kropotkin’in çalışmalarına ilişkin genel bir değerlendirme yapıldı. Türkçedeki Kropotkin ve anarşizm çevirileri konuşuldu. Kropotkin’i anlamak ve yorumlamak için çevirilerin yeterli olmadığını ve metinlerin çoğunlukla anarşizm literatürüne uzak çevirmenler tarafından çevrildiğini vurgulandı.
Kropotkin’in Gençliğe Çağrı metninin 1880’den bugüne bizim için ne kadar önemli olduğunu, bugün gençlik mücadelesinin güncel tartışmalarına nasıl ışık tutabileceğine değinildi. Etkinlik katılımcıların kendi deneyimlerinden hareketle farklı çalışma alanları ve meslek kollarında anarşizm mücadelesini nasıl toplumsallaştırabileceğimiz üzerine yorumlarla devam etti. Soru cevap ve yorumların ardından etkinlik sona erdi.