Kara Tahta’da “Geçmişten Günümüze Devlet Anlayışları: Aristoteles ” Aktarımı Yapıldı

26A Atölye Kara Tahta’da “Geçmişten Günümüze Devlet Anlayışları: Aristoteles” aktarımı İlyas Seyrek tarafından yapıldı.

Geçmişten Günümüze Devlet Anlayışları aktarımlarının ikincisi Aristotles ve siyaset felsefesi hakkında gerçekleştirildi. Aktarım Antik Yunan felsefesinin önde gelen filozoflarından Aristoteles’in bilim ve felsefe üzerine önemi anlatılarak başladı. Ardından Aristoteles’in siyaset felsefesi düşüncesinin temelleri olan felsefe görüşleri üzerinde duruldu. Aristoteles’in Platon’un tersine fiziki, içinde yaşanılan ve gözlenen dünyaya önem veren görüşleri ve teleolojik dünya görüşü felsefesinin temelini oluşturmaktadır. Teleolojik görüşe göre her varlık bir telos’a, ereğe sahiptir. İnsanın ereği mutluluk ve iyi yaşamdır. Buna bağlı olarak Aristoteles diğer canlılardan akıl yönünden ayrılan insanın politik hayvan olduğu görüşüyle kent devletinde iyi yaşama sahip olabileceğini belirtti. Erdemli ve iyi yaşam kent devlette yurttaşların hepsinin yasa yapımına katılmasıyla gerçekleşecektir. Ayrıca Aristoteles Platon’un tersine her toplumdaki erdem derecesi aynı olamayacağı için tüm toplumlar için geçerli bir ideal devlet tariflememiş, Yunan site devletlerinde “politeia” adlı rejimin uygulanabileceğinden bahsetmiştir. Politeia toplumun her kesiminin isteklerinin karşılandığı (oligarşinin zenginlik, halkın özgürlük, aristokrasinin erdem), orta sınıfın yönetmesi gerektiği bir yönetimdir. Aktarım Aristoteles’in siyaset felsefesi hakkındaki görüşleri, onun düşüncelerinin Platon’un ideal toplum görüşleriyle karşılaştılması ve ardından dinleyicilerin yorumlarıyla sonlandırıldı.