Kara Tahta’da, “Her Bitki Vegan Değildir” Aktarımı Yapıldı

26A Atölye Kara Tahta’da, “Her Bitki Vegan Değildir” başlıklı aktarım Yılmaz İlker Demir tarafından gerçekleştirildi.

Aktarımda; aktarıcının vegan deneyiminden ve vegan pratiğin yöntemlerinden bahsedilerek bunların çeşitliliğine vurgu yapıldı. Veganlığın sadece tüketim disiplini olmadığını; hayvan sömürüsünün yalnızca doğrudan hayvansal ürünleri tüketmekten ve kullanmaktan kaynaklanmadığından bahsedildi.

Kapitalist üretim tüketim anlayışı ve endüstriyel tarımdan bahsedildi. Coğrafyamızdan ve dünyadan örneklerle endüstriyel tarım yöntemi kullanan şirketlerin bazı bitkileri yetiştirirken üretim verimliliğini arttırmak için kullandığı yöntemlerin doğaya ve yaşama zararına vurgu yapıldı. Güney Amerikadaki yağmur ormanlarını yok eden şirketlerin ürettikleri bitkisel ürünlerin vegan niteliği taşımadığına vurgu yapıldıktan sonra hidroelektrik santraller ve rüzgar enerji santrallerini yaşama zararından bahsedilip aktarım bitirildi.

Ardından soru-cevap ve yorumlarla aktarımda bahsedilen konular üzerine bir sohbet gerçekleşti.