Kara Tahta’da “Oyun, Ritüel, Performans” Aktarımı Yapıldı

26A Atölye Kara Tahta’da “Oyun, Ritüel, Performans” isimli aktarım Ozan Erbak’ın anlatıcılığında gerçekleşti.

Aktarıma çalışmasına kaynaklık eden kitapları tanıtarak başlayan Ozan, önce oyun; nasıl ortaya ortaya çıktı, kültürle olan ilişkisi nedir ve işlevi nedir gibi sorular sorarak başladı.  Sonrasında hareket ihtiyacı ve çeşitli başka örneklerle çeşitlendirilen oyun kısmı burada sona erdi. Bir oyunu ritüel yapan nedir? Gibi sorularla ikinci bölüme geçildi.

Gerçeklikle olan bağlantısı üzerinden bir ayrım yapıldı; “Oyun bir zaman ve mekan içerisinde gerceklesir, ritüel ise bittikten sonra da etkisini surdürür”. Son bölümde ise performans ve performans sanatları, tiyatroda performans, performansın eleştirme ölçütü gibi konular üzerinden  konuşuldu. Soru cevap kısmının ardından aktarım sona erdi.