KaraTahta’da “Anarşizm ve Ludizm” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da dün “Anarşizm ve Ludizm” aktarımı Zeynel Çuhadar tarafından gerçekleştirildi.

Aktarımda endüstriyel üretimin ve işçi sınıfının oluşmaya başladığı dönemde 3 ayrı yöredeki, 3 sektörde başlayan Ludizm (Makine Kırıcılık) Hareketi, bu hareketin İngiliz Edebiyatı’ndaki yansımaları ve Anarşistlerin bilim, teknoloji ve makine kullanımına ilişkin fikirleri konuşuldu.

İlk kısımda Ludist Hareket’in oluşumundan önce ezen-ezilen kavgasının belirginleştiği toplumsal mücadelelerden bahsedildi. “Binyılcı Hareket”, “Heretik Hareket” ve “Çitleme Hareketi”nin “ortak alanların savunulması” bahsi üzerinden Ludist Hareket’e kaynaklık ettiği aktarıldı.

1811-17 yılları arasında İngiltere’nin West Riding, Güney Lancashire, Leicestershire ve Debyshire bölgelerindeki Kırpıcılar, Pamuklu Dokumacılar ve Makineli Örücüler arasında örgütlenen Ludist hareketin ortaya çıkış hikayesiyle devam eden aktarım, sonraki süreçte radikalleşen eylemler ve dünyanın başka yerlerinden benzer örneklerin aktarılmasıyla devam etti. Makine Kırma eylemlerinin farklı bölgelerde farklı yöntemlerle varoluşu, 1812’de bölgeye askeri müdahalenin ve 14 Ludistin idamına kadarki sürece dair ayrıntılar hakkında konuşuldu.

Dönemin özellikle edebiyat alanında üretilen eserleriyle öne çıkan akımlarından “Romantizm” etrafında bir araya gelen şairler: Percy B. Shelly, William Blake, Lord Byron’dan ve Ludist Hareket’le olan ilişkisinden bahsedildi.

Toplumsal hareketler tarihinde mücadele araçları ve yöntemleri başlığı altında yürütülen birçok tartışmanın zeminini oluşturmuş makine kullanımına dair yaklaşımların genel bir aktarımı yapıldı. Ardından tarihten anarşistlerin; bilim ve teknoloji üzerine düşüncelerinden bahsedilirken, endüstriyel üretimin devletler ve kapitalizm tarafından organize edildiği günümüz dünyasında adaletsizliklerin kaynağı olduğu aktarıldı.