Karatahta’da “Hemşinliler ve Dilleri” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da Hemşinliler ve Dilleri aktarımı Hikmet Akçiçek tarafından gerçekleştirildi.

Aktarım Hemşincenin yok olmakta olduğu vurgusuyla başladı. Hemşince, Ermenice ile bağlantılı olmasıyla gündeme geliyor. Hemşinli olmak sadece Rize Hemşinli olmak değildir. Kaçkar Dağlarının etekleri Hemşin coğrafyası olarak düşünülebilir. Artvin, Rize ve Trabzon’un belli kısımlarını kapsar.

Rize İkizdere’den başlayıp Batum’a kadar uzanan bir bölgedir Hemşin. Hem yaşadıkları coğrafya hem de nüfus olarak küçük bir halk olan Hemşinliler, devletlerin göç politiklarına maruz kalmışlardır. Hristiyan olan Hemşinliler 1840’tan 1915’e kadar uzanan göç politikalarıyla Rusya’ya sürülmüşlerdir. 1944’te ise Batum tarafındaki Hemşinlile Müslümanlarla beraber Orta Asya’ya zorla göç ettirilmiştir.

Peki Hemşinliler kimdir?
Hemşinlilerin etnisitesine dair iki iddia var; birincisi Müslümanlaşmış Ermeni oldukları, diğeri Türklerle Ermenilerin etkileşimi sonucu ortaya çıkmış bir halk oldukları. Bu konuyla ilgili akademik bir çalışma olmamakla birlikte, Hemşinlilerin ayrı bir halk olduğu kaynaklarda bulunmaktadır. Ermenice ile Hemşincenin aynı dil ailesinden geldiğine, benzerliklerine değinildi ve Hemşince yazılı bir dil olmadığı için dönüşümünün, başkalaşmasının kolay olduğu anlatıldı.

Hemşincenin yok olmakta olan dillerden olduğu ve bu konuda hassasiyet geliştirmenin önemli olduğu vurgusuyla aktarım sonlandırıldı.