KaraTahta’da “Montessori ile Öğrenim Metodları” Konusunun Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da “Montessori ile Öğrenim Metodları” aktarımı Eylem Korkmaz tarafından gerçekleştirildi.

Aktarımında, Kara Tahta’da bir araya gelindi. Katılımın yoğun olduğu aktarım süresince ana akım eğitim sistemini anlatan birçok görselin yorumu beraberce yapıldı. 50 dakika süren aktarımda öncelikle eğitim sisteminin tarihsel kökeninden, eğitimin amaçlarından ve sonuçlarından bahseden Eylem Korkmaz sonrasında alternatif eğitim metodları üzerine deneyimlerini paylaştı. Alternatif bir yöntem olan montessori metodunun anlatılmasının ardından demokratik okul örnekleri ve ilkeleri üzerine konuşuldu. Aktarım sırasında çocuk yetiştirme üzerine sorulan soruların tartışılmasının ardından aktarım sona erdi. Montessori Metodu Üzerine Notlar:

İtalyanın ilk kadın doktoru olan Maria Montessori Itard ve Seguin den etkilenerek toplu eğitim ve çocuk gelişimi üzerine yaptığı araştırmaların sonucunda her çocuğun bireyselliğine azami ölçüde uyan bu metodu geliştirir. Kurduğu çocuk evinde çocukları gözlemler ve çocukların; ödüllerden, cezalardan şekerlemelerden, öğretmen masasından, toplu derslerden hoşlanmadıklarını, bunun karşısında özgür faaliyete dayalı disiplinden sosyal ilişkilerin kendileri tarafından belirlenmesinden,alıştırmaların tekrarlanmasından hoşlandıklarını savunur. Montessori okullarında üçer saatlik periyotlarla belirlenmiş derslerin bir sebebiyse çocukların konsantrasyonunun 1 saate kadar yoğunlaşabildiği düşüncesiydi.

Bu metoda göre çocuklara sağlanan olanaklarla çocuklar kendi eylemlerini belirleyebilir ve hatalarının sonucunu denetleyebilirdi. Yetişkinlerin bu süreçteki sorumluluğu uygun bir çevreyi sağlamaktı. Bu şekilde çocuklarin daha yaratıcı daha özgür ve sosyal bireyler olması amaçlanıyordu. Özgür bir toplumda çocukların yetiştirilme yöntemleri ve Montessori yöntemi üzerine yapılan bir başka tartışma da aktarıma katkı sağlayan bir unsur oldu.