Karatahta’da “Tarihteki Anarşist Kadınlar 1: Mujeres Libres” Aktarımı Yapıldı

Aktarım, 1930’lardan sonra İberya yarımadasında gittikçe yükselen toplumsal muhalefet ve anarşist harekete dair genel bir bilgilendirme ile başladı. 1936’da devrim süreciyle birlikte İberya yarımadasının tamamını kapsayan toplumsal dönüşümde kadınların rolü ve pozisyonundan bahsedildi. Ardından hem anarşist mücadeleye hem de kadınların özgürlük mücadelesine bir çok katkı sunan Mujeres Libres örgütlenmesi hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı ve bu hareket içerisindeki kadınların hikayelerine yer verildi.

Mücadele içindeki hikayeleri anlatılan kadınlardan ilki Lucia Sanchez Saornil’di. Lucia’nın CNT içerinde mücadele ederken kadınların özgürleşmesi konusundaki fikirlerinin nasıl olgunlaştığından ve bu fikirleri hayata geçirmek için sürekli bir çaba halinde olduğuna değinildi. Bu çabaların devamında Mercedes Comaposada ile tanışması ve gelişen dostluklarından bahsedildi. Mujeres Libres dergisinin editörlerinden Amparo Poch y Gascon’un diğerlerinden farklı, daha reformist bir gelenekten geldiğine fakat kadın mücadelesi ekseninde ortaklaştıklarına değinildi. Aynı dönemlerde Barselona’da CNT içerisindeki kadınların oluşturduğu Kadın Kültür Grubu ve burada aktif bir anarşist kadın olan Soledad Estorach’ın katkılarından bahsedildi. Ayrı şehirlerde farklı örgütlenmeler yürüten bu kadınların devrim sürecinde bir araya gelerek, feminist olmayan fakat özörgütlü ve kadının özgürleşmesi için bütünlüklü bir anarşist mücadele yürüttükleri vurgulandı. Onlara göre kadın ve erkek arasındaki tahakküm ilişkisini ortadan kaldırmak, toplumda varolan bütün tahakküm ilişkilerini ortadan kaldırmakla mümkündü.

Aktarımda, mücadeleye devrim sürecinde katılan daha genç kadınlardan da bahsedildi. Pepita Carpena’nın kendini yetiştirerek iyi bir propagandist ve ajitatör olarak İberya’yı dolaştığından, kurdukları gezici kütüphanelerden, mücadele içerisinde aktif iki kardeş olan Enriqueta ve Azucena Barba’ nın özgürlükçü bir ailede yetişmelerine rağmen, gençlik yıllarında kadın olmalarından dolayı ne gibi baskılarla karşılaştıklarından ve bunlara direniş yöntemlerinden bahsedildi.

Aktarımın sonunda İberya devrimini ve Mujeres Libre’in mücadelesini anlatan bir video gösterimi gerçekleştirildi. Kadınlarının katılımının oldukça yüksek olduğu bu aktarımda videonun ardından kısa bir sohbet gerçekleşti. Bu sohbette de yine kadınlar kendi dönüşümlerinin hikayelerini paylaştılar, ve kadının özgürleşmesi için kendi hayatını da dönüştürmesinin bir gereklilik olduğuna ve bu dönüşümün kadın kadına geliştirilen dayanışmayla mümkün olduğunun vurgusu yapıldı. Ardından katılımcı kadınlar KaraMor hafta kapsamında gerçekleşen “Bir An Bir Yaşam” ve “Yarattıkları Anarşizmde Yaşayan Kadınlar” sergileri gezdiler ve 8 Mart Gece Yürüşü’nde başka kadınlarla buluşmak üzere 26Atölye’den ayrıldılar.