KaraTahta’da “Trump Doktrini” Aktarımı Yapıldı

24 Mart Cuma günü 26A Atölye, Kara Tahta’da Gökhan Soysal, Trump Doktrini başlıklı aktarımı gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri dış politikalarının doktrinler halinde incelendiği aktarımda uzun bir süreyi almayacak olan olası Trump Doktrini değerlendirildi.

Gökhan Soysal, doktrinden ne anlaşıldığını tarihten örnekler vererek aslen dış politika söz konusu olduğunda doktrinlerin gündeme geldiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri’nin geçmişinde başta Monroe Doktrini olmak üzere Truman Doktrini, Nixon Doktrini, Carter Doktrini ve Bush Doktrini de değerlendirildi. Monroe Doktrini’nin bitişinin ABD’nin dış politikasındaki derin kırılmayı yansıttığını belirten Gökhan Soysal bundan sonra değerlendirilecek olan doktrinlerin birbirlerinden çok farklı olmadığını, ton farkı olduğunu belirtti. Günümüzdeki dramatik olarak değerlendirilebilecek gelişmelerle birlikte terörokrasi kavramı da aktarımın önemli bir kısmını kapsadı. Özellikle Bush Doktrini ile birlikte terörokrasinin hatlarının belirginleştiği vurgulanarak Donald Trump’ın kampanya kapsamında dile getirdiği politikalara değinildiği aktarımda Soysal, Trump Doktrini’nin Trump’ın dile getirdiği politikaları uygulayıp uygulamayacağına bağlı olarak daha fazla tartışılacağını belirtti.