26A Atölye’de Ahmet Özcan ile “Nietzsche’de ‘Suç ve Ceza’ Kavramı Üzerine Bir Tartışma” başlıklı etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Ahmet Özcan’ın anlatımıyla gerçekleştirdiğimiz Nietzsche aktarımlarının ikincisinde Nietzsche felsefesinde “Suç ve Ceza” üzerine konuştuk. Suç ve Ceza’nın felsefede ilk soykütüğünü yapan Nietzsche’den hareketle, iktidar-güç, birey-toplum gibi kavramları yeniden değerlendirdik. Soru cevap kısmının ardından önümüzdeki haftalarda yapılacak olan son Nietzsche aktarımına…

26A Atölye’de Ahmet Özcan ile “Nietzsche’de ‘Sessizlik’ Kavramı Üzerine Bir Tartışma”Etkinliğimizi Gerçekleştirdik.

İki bölümden oluşan etkinliğin ilk bölümünde Ahmet Özcan Nietzsche’nin sessizlik kavramını ele alışını, ele alış biçimini, metinlerarası karşılaştırmasını aktarırken etkinliğin ikinci bölümü soru cevap şeklinde gerçekleştirildi. Nietzsche konulu etkinliklerimizin ilkini oluşturan bu aktarım, önümüzdeki haftalarda farklı konularla sürecek.

26A Atölye’de Ali Kitapcı ve Tayfun Benol nezdinde 10 Ekim’de katledilenler anısına bir etkinlik gerçekleştirdik.

“Bizim Ali: Anarşist Bir Demiryolcunun Hikayesi” adlı kitabın yazarı Cem Gök, Kolektif 26A’dan Didem Deniz Erbak, Ali Kitapcı’nın Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’ndaki yoldaşlarından Tugay Kartal ve Ayşen Dönmez’in konuşmalarının ardından katledilenlerimizin hikayelerini hep birlikte anlattık. Katledilmesinin ardından Tayfun Benol’un hikayesini…

26A Atölye’de Alexander Khos ile “Eğitmeyen Okullar” Etkinliğimizi Gerçekleştirdik.

26A Atölye’nin bu yılki son etkinliği olan “Eğitmeyen Okullar” aktarımı dün gerçekleşti. Özyönelimli Eğitim Birliği’nden Alexander Khost’un aktarımında, farklı pedagojik yaklaşımları anarşist bir perspektiften inceledik. Amerika’da ve dünyanın farklı yerlerindeki öz yönelimli öğrenme merkezlerindeki pratikleri ve deneyimleri dinledik. Soru cevap…