PORTUGAL

Vidas de uma forma holística e nós opomos ao sistema capitalista Capitalismo global, a cultura de consumo é criada pelos seres vivos e o resultado das transações um momento em que outra opção senão render deixar. Capitalismo significa a rendição…

POLSKA

Organizujemy nasze życie tak, aby sprzeciwić się kapitalistycznemu porządkowi świata. Żyjemy w czasach kultury konsumpcjonizmu, którą narzuca globalny kapitalizm, nie mamy więc innego wyjścia, jak tylko podporządkować się jej. Kapitalistyczna hegemonia wykazała, że światowe korporacje przeistoczyły się w okrutnych morderców,…

GEORGIAN

ჩვენ ორგანიზება ჩვენი ცხოვრების მიმართ კაპიტალისტური მსოფლიო წესრიგის. ჩვენ ვცხოვრობთ, როდესაც კულტურის მოხმარება რომ გლობალური კაპიტალიზმის აკისრებს არ დატოვებს ჩვენს ნებისმიერ სხვა ვარიანტი, მაგრამ აძლევდა შემოსული კაპიტალისტურ ჰეგემონია ავლენს იმ ფაქტს, რომ გლობალური კომპანიების გადაიქცა სასტიკი მკვლელები, რომ იპარავენ ჩვენს…

RUSSIAN

Мы направляем свою жизнь против капиталистического мирового устройства. Мы направляем свою жизнь против капиталистического мирового устройства. Мы живем в то время, когда культура консьюмеризма, которую пропагандирует глобальный капитализм, не оставляет нам иного выбора, кроме как сдаться. Господство капитализма вскрывает тот…

FARSI

ما در حال سازماندهی زندگی خود در برابر نظم جهان سرمایه داری هستیم ما در حال سازماندهی زندگی خود در برابر نظم جهان سرمایه داری هستیم ، در زمانی زندگی می کنیم که فرهنگ مصرف گرایی که سرمایه داری جهانی…