Sappho performansı ile Pınar, 26A’daydı

13 Ocak cuma günü saat 19:00’da Kafe 26A’da Sappho isimli bir performans yapıldı.

“Sappho”, yaklaşık iki yıldır Anadolu’daki köyleri dolaşıp, geleneksel müzik- türküler, çalgılar, danslar- üzerine araştırma yapan, oradaki türküleri, geleneksel çalgı ve dansları öğrenen ve kaydeden Pınar Yüksel’den değişik yörelere ait ezgiler dinledik.

Rize’de Laz kaide, destan, ağıtları ve horonlar; Maraş, Adıyaman ve Tunceli’de Alevi deyişleri ve semahlar; Diyarbakır ve Van’da dengbejler (Kürt geleneksel hikaye anlatıcıları); Keşan ve Lüleburgaz’da Roman müzisyenler; Karaman ve Mersin’de Yörükler üzerine araştırmaları sırasında yaptığı çekimlerden oluşan bir kısa film gösterimi de vardı.


Leave a Reply